Loading

20 Temmuz 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31898

YÖNETMELİK

Bahçeşehir Üniversitesinden: BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- (1) Merkezin amacı şunlardır:

a) Küreselleşmenin getirdiği/getireceği sorunların saptanması ve Türkiye temelinde çözüm bulunması ya da olumsuzlukların giderilmesine yönelik araştırmalar yapmak, bu araştırmaları karar alıcılara ulaştırmak.

b) Global tehdit kaynakları ve algılamaları ile ilgili araştırmalar yapmak, yeni tehditlerin Türkiye’ye etki ve etkileşimlerini analiz etmek ve bunları etkisizleştirme senaryoları üretmek.

c) Küresel temeldeki iklim değişikliklerinin dayatacağı yeni jeostratejik algılamaları; Türkiye, yakın ve uzak çevre açısından geleceğe dönük analiz ederek senaryolar üretmek ve bu senaryoları tartışma ortamına taşımak.

ç) Sürdürülebilir refah adına optimal kullanım yöntemleri, nanoteknoloji ve yeni yöntemlere yönelik teorik ve alan araştırmaları/çalışmaları yapmak, senaryolar üretmek, üretilecek senaryolardan tartışma yolu ile analizlere ulaşmak, sonuç raporları hazırlamak, bu raporların kamuoyu ve karar alıcılarla paylaşılmasını sağlamak.

d) Yatırımcı ve girişimcilerle bağlı bulundukları örgütlere yönelik alan çalışmalarına dayalı hedef ve risk analizleri hazırlamak.

e) Gelişen teknolojiye dayalı değişim süreçlerini analiz etmek, uyarı raporları ve analiz üreterek bunları ulusal ve uluslararası kuruluşların yararına sunmak.

f) Yerli ve yabancı stratejik araştırma enstitüleri ve çalışma grupları ile iş birliği ve ortak çalışmalarda bulunmak, eğitim programları hazırlamak, süreli, hakemli ve özel yayınlar/dosyalar hazırlamak.

g) Üniversitenin imkânları doğrultusunda, Üniversite Lisansüstü Eğitim Enstitüsü iş birliği ile kamu kurumları, özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve vakıflar gibi paydaşlarla ulusal ve uluslararası iş birlikleri geliştirmek, ortak projeler gerçekleştirmek.

ğ) Merkezin gerçekleştireceği ve gerçekleştirdiği tüm etkinliklerin iletişimini yönetmek, dijital platformlarda etkinliğini sağlamak.

h) Konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri çalışmalar düzenlemek.

ı) Araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarında yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmak.

i) Üniversite Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde ulusal ve uluslararası düzeyde strateji, yöneticilik ve liderlik becerileri üzerine eğitimler gerçekleştirmek.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Üniversite Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde konferans, seminer, sempozyum, kolokyum ve eğitim programları düzenlemek.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d