19 Temmuz 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31897

YÖNETMELİK

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/5/2016 tarihli ve 29714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesine bağlı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri ile Yabancı Diller Yüksekokulunu kapsamaz.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü ve ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Yıllık sistemin uygulandığı programlarda yaz okulu açılmaz. Yıllık sistemin uygulandığı programlarda öğrenci, başka bir yükseköğretim kurumundan yaz okulunda ders alamaz. Ancak dönemlik sistem esasına göre alınan mesleki seçmeli ve seçmeli dersler ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (ı) bendi kapsamındaki dersler için yaz okulu açılabileceği gibi, bu dersler bu Yönetmelik uyarınca başka bir yükseköğretim kurumundan da yaz okulunda alınabilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Öğrenci, kayıt olduğu yıldaki programın taban puanının eşit veya yüksek olması kaydıyla başka yükseköğretim kurumlarında açılan, içerik ve kredi eşdeğerliği kabul edilen derslere de üçüncü fıkradaki sınırları aşmamak koşuluyla kayıt yaptırabilir. Ancak yaz okulunda Üniversitede açılan bir ders yerine, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmedikçe başka bir yükseköğretim kurumunda açılan bir ders alınamaz. Diğer yükseköğretim kurumlarından alınan ders/derslerin, kredi/kredilerin ve not/notların öğrencinin not durum belgesine işlenmesi 6/2/2019 tarihli ve 30678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.”

“(6) Başka bir yükseköğretim kurumundaki bir ön lisans veya lisans programına kayıtlı olan öğrenci; kayıtlı olduğu birim yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla yaz okuluna kayıt yaptırabilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) Yaz okulunda Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile 7/6/2020 tarihli ve 31148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre derslere devam zorunluluğu vardır.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE12- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: