Loading

12 Haziran 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31864

YÖNETMELİK

Munzur Üniversitesinden:

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ İNSANİ VE SOSYAL SORUNLAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/1/2013 tarihli ve 28530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tunceli Üniversitesi İnsani ve Sosyal Sorunlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Munzur Üniversitesi İnsani ve Sosyal Sorunlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü ve 14 üncü maddelerinde yer alan “Tunceli” ibareleri “Munzur” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- (1) Merkezin amacı, Üniversite ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları arasında iş birliği yaparak, yerel ve genel sorunlar hakkında araştırmalar yapmak, yapılan çalışmaları kitap, dergi, bülten ve benzeri vasıtalarla yazılı hale getirmek ve kurumlara ulaştırmak, konferans, panel ve sempozyum gibi etkinlikler düzenlemek; yöre halkı ve Üniversite arasında farkındalığı, yardım severliği ve iş birliğini güçlendirmek ve Üniversite öğrencilerinin Tunceli iline uyumunu kolaylaştırmak amacıyla öğrencilere ve halka dönük geziler, konserler, spor faaliyetleri, eğlenceler ve benzeri sosyal etkinlikler yapmaktır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ekonomi, kültür, ekoloji, inanç, halk sağlığı, halkın beklentileri, gençlerin ve yaşlıların sorunları, turizm ve benzeri konularda araştırmalar yapmak.

b) Yörenin, sosyal, iktisadi ve kültürel sorunlarına ilişkin alan araştırmaları yapmak, araştırma sonuçlarını raporlandırarak ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşmak.

c) Araştırma konularıyla ilgili yazılı-sözlü belge ve kitapları temin ederek araştırmacıların kullanımına sunmak.

ç) Yapılan çalışmaların, düzenlenecek konferans, panel ve sempozyum gibi etkinliklerle geniş halk kitlelerine duyurulmasını sağlamak, ayrıca konusunda uzman kişilerin katılacağı özel toplantılar düzenlemek.

d) Merkez bünyesinde faaliyet alanlarıyla ilgili eserlerden oluşan bir kütüphane oluşturmak.

e) Merkezin amaç ve faaliyetleri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla fikir ve bilgi paylaşımı ile proje işbirliğinde bulunmak.

f) İlgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak yöre halkı ve Üniversite arasında farkındalığı, yardım severliği ve iş birliğini güçlendirmek.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Munzur Üniversitesi Rektörü yürütür.

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d