Loading

6 Nisan 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31801

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARCA KULLANILACAK UZAKTAN KİMLİK TESPİTİ YÖNTEMLERİNE VE ELEKTRONİK ORTAMDA SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN KURULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/4/2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Yönetmeliğe üçüncü bölümden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiş ve diğer bölüm buna göre teselsül ettirilmiştir.

“DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Kapsamında
Uygulanacak Uzaktan Kimlik Tespitine İlişkin İlkeler

T.C. Nüfus Cüzdanı ve Mavi Kart sahiplerinin uzaktan kimlik tespiti

MADDE 12/A- (1) 1/2/2022 tarihli ve 31737 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/7) kapsamında hesap açmak ve bu şekilde açılan hesaplarla ilgili diğer işlemleri yapmak üzere, T.C. Nüfus Cüzdanı sahibi ya da 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi uyarınca Mavi Kart verilen gerçek kişiler, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının (ICAO) 9303 sayılı standardına uygun yakın alan iletişimi özelliği olan pasaport kullanılmak suretiyle banka tarafından uzaktan kimlik tespiti yoluyla yeni müşteri olarak kabul edilebilir.

(2) Üzerinde T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunan T.C. Nüfus Cüzdanı sahibi gerçek kişiler için; pasaport, yurt dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunduğuna ilişkin ilgili devlet makamlarınca verilmiş belge ve T.C. Nüfus Cüzdanı üzerindeki bilgilerin, banka tarafından bilinen, Kimlik Paylaşımı Sisteminden alınan ve varsa kimlik tespiti yapmak amacıyla bankaların erişimine açık olan diğer bilgiler ile eşleştiği doğrulanır.

(3) Mavi Kart verilen gerçek kişiler için; pasaport, uyruğunda bulunulan devlet makamlarınca verilmiş fotoğraflı kimlik belgesi ve Mavi Kart üzerindeki bilgilerin, banka tarafından bilinen, Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınan ve varsa kimlik tespiti yapmak amacıyla bankaların erişimine açık olan diğer bilgiler ile eşleştiği doğrulanır.

(4) Görsel kimlik tespiti esnasında kişinin, pasaportunu kameranın önünde yatay veya dikey olarak eğmesi ve müşteri temsilcisinin vereceği talimata göre ilave hareketler yapması sağlanır. Bu amaçla kişiden, pasaport üzerinde yer alan ögelerin sistem tarafından değişken ve rastgele şekilde belirlenen kısımlarına parmağını koyması istenir.

(5) Müşteri temsilcisi, kişinin hareketlerinden alınan, kesilen ve büyütülen tekil görselleri kullanarak, pasaportun kimlik bilgilerini gösteren kısımları ile T.C. Nüfus Cüzdanının ya da Mavi Kartın doğru açıyla tam olarak kapsandığından ve bu belgeler üzerindeki kısımlar arasındaki geçiş noktalarında tahrifatı ve sahteliği gösteren hiçbir yapaylık bulunmadığından emin olur.

(6) Banka uzaktan kimlik tespiti yaptığı T.C. Nüfus Cüzdanı ya da Mavi Kart sahibi gerçek kişileri yüksek seviyeli risk profilinde izler.

(7) Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2022/7)’de belirtilen amaca yönelik olarak açılan hesaba, kişinin sadece yurt dışı bankalarda kendi adına açılmış hesaplarından para gönderimi gerçekleştirilir. Açılan bu hesaptan para çıkışının da sadece kişinin kendi banka hesaplarına yapılabilmesi sağlanır.

(8) Bu maddenin uygulanmasında bu Yönetmelikte kimlik belgesine ilişkin yer verilen kontroller pasaport için uygulanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğü girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: