Loading

21 Nisan 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31816

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TARAFINDAN YAPILACAK DENETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 22/7/2006 tarihli ve 26236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tarafından Yapılacak Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16- (1) 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna uygun olarak Kuruma intikal etmiş ihbar ve şikâyetler ile 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa uygun olarak Kuruma intikal etmiş bilgi edinme başvuruları ön inceleme, ön değerlendirme, denetim ve uygulama aşamalarına tabi tutulur. Her aşamaya ilişkin uygulama usul ve esasları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği dikkate alınarak Başkan tarafından belirlenir.

(2) Kuruma intikal etmiş ihbar ve şikâyetler ile bilgi edinme başvurusuna konu işlemlerle ilgili ön inceleme ve değerlendirme aşamalarında ancak 5411 sayılı Kanun, 5464 sayılı Kanun, 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile sayılan kanunlarla ilgili alt düzenlemelerin ve diğer kanunlar kapsamında bankalarla ve Kurumun denetimine tabi diğer finansal kuruluşlarla ilgili olarak Kuruma yetki ve sorumluluk verilen hükümlerin ihlal edildiğine yönelik kuvvetli şüphe bulunması ve daha detaylı incelemeyi gerektirdiğine yönelik bir kanaat edinilmesi halinde ihbar ve şikâyetler ile bilgi edinme başvuruları, birinci fıkra çerçevesinde belirlenen usul ve esaslara göre denetime konu edilir. Aksi durumda keyfiyet hakkında başvuru sahibine geri bildirimde bulunulması sağlanarak başvuru neticeye bağlanır.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Reklamlar

By 1a - Künye Haber

"ben de yazıyorum, diyenler yazdı; biz siziz..." Şiir, Öykü, Deneme, Tefrika... Edebiyat, Felsefe, Psikoloji... Ekonomi, Muhasebe, Maliye... Etkinlik, Duyuru, Haber... diğer yazılarınız http://kunyeonline.com web sitemizde yayılacaktır. Yayınlanan her gönderi facebook, twitter, tumblr ve linkedln hesaplarımızda yayınlanır. Yayınlanacak metni kunyeonline@gmail.com adresimize mail gönderebilir ya da üye olarak sizler yayınlayabilirsiniz. ÖNEMLİ KURAL: 1-Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı dinî, siyasî ve her ne sebeple olursa olsun hakaret içermeyen her türlü yazı yayınlayabilirsiniz. 2-Yazmak, yayınlamak, abone olmak, okumak, yorum yapmak, beğeni ve kaynak belirtilerek paylaşmak, ÜCRETSİZDİR. HESAP OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ:https://kunyeonline.com/kayit-ol-register/

Bir Cevap Yazın

%d