Loading

Asırlardır vatan olmuş Türklüğe,

Esareti sevmez, layık hürlüğe,

Cümle halkı davet eder birliğe,

Vatanın yiğidi Karakoyunlu,

Iğdır’ın beyidi Karakoyunlu.

İstiklal harbinden gazileri var,

Kıbrıs’ta savaşmış kuzuları var,

Devletten madalya yazıları var,

Bayrağın ay’ıdı Karakoyunlu,

Şerefli beyidi Karakoyunlu.

Tarihinde çoktur önemli yıllar,

Askeri sarmıştı düşmanca kollar,

Muhtar Ali ile yiğit oğullar,

Seçtiler tevhidi Karakoyunlu,

Tanınmış beyidi Karakoyunlu.

İlkokulu Ata hediye etmiş,

Tarihi taş bina yüz yılı yutmuş,

Avukat, mühendis, doktor okutmuş

Kullanmış dividi Karakoyunlu,

Tarihin beyidi Karakoyunlu.

İnsanı yüz ölçüp, bir defa biçer,

Mazlum hakkı için hakkından geçer,

Daim iyi işi, doğruyu seçer,

Asil bir soy idi Karakoyunlu,

Tüccardı, beyidi Karakoyunlu.

Dipsiz mağarası tarihi tutar,

Yazılı taşları imzayı atar,

Korhan da cevherler, madenler yatar,

Atalar boyudu Karakoyunlu,

Okumuş, beyidi Karakoyunlu.

Aydın, anlayışlı, kavgayı sevmez,

Layık değil ise kimseyi övmez,

Pişmanlık duyarak dizini dövmez,

Geçmişi köy idi Karakoyunlu,

İlçeler beyidi Karakoyunlu.

Yazılı taşların sırrı bilinmez,

Kurduğu devletin izi silinmez,

Ağrı dağa yaslı, sarptır alınmaz,

Hocası, seyidi Karakoyunlu,

Rıza bey, beyidi Karakoyunlu.

İşgalde ilk mermi atan İsmayil,

Yarma’da düşmanı vurmuş iyi bil,

Silahlar Kerem’den, Beyazıt menzil,

Kurulu yay idi Karakoyunlu,

Yürekli beyidi Karakoyunlu.

“Gaçagaç” sonunda köy boşaltılır,

Canlar kuyulara diri atılır,

Yaşanan zulümler zor unutulur,

Halkına yar idi Karakoyunlu,

Mülayim beyidi Karakoyunlu.

Milli dava varsa geriye kalmaz,

On sekiz köyünde kötülük olmaz,

Zahmet olur diye çocuk çoğalmaz,

Cennetten pay idi Karakoyunlu

,Ağrı dağ beyidi Karakoyunlu.

Koç, koyun, deve’den mezar taşları,

Dört, beş yüz yıl, ispat eder yaşları,

Taş işlemek olmuş meslek, işleri

Taş yazmak huyudu Karakoyunlu,

Devletti, beyidi Karakoyunlu.

Yazın kullanmaya buzhanesi var,

Kar’dan faydalanma düşüncesi var,

Yaşlısı, hastası, akıl sesi var,

Türk’ün beşiyidi Karakoyunlu,

Gönüller beyidi Karakoyunlu.

Bahar da sürüler yayılır dağa,

Kız, gelini suya gider bulağa,

Yaz gelince göçer gider yaylağa,

Aras’ın suyudu Karakoyunlu,

Yaylalar beyidi Karakoyunlu.

Tarlayı, ekini, ağacı sever,

Emekle kazanmış insanı över,

Darda kalanlara olurlar yaver,

Mart başı toyudu Karakoyunlu,

Bağlarda beyidi Karakoyunlu.

Salatalık yalnız burda olurdu,

Ekin yetişince yüzler gülürdü,

Ağrı, Kars, Erzurum burdan alırdı,

Tohumda iyidi Karakoyunlu,

Toprakla beyidi Karakoyunlu.

Pamuk tarlaları beyaz buluttu,

Soğuklar pamuğu kozada tuttu,

Çiftçi pamuk ekimini unuttu,

Tüccarlar yeridi Karakoyunlu,

Pamukta beyidi Karakoyunlu.

Pancar gıdasını aldı tarlanın,

Verimsiz bir hali kaldı tarlanın,

Müsebbibi pancar oldu tarlanın,

Ovanın ney’idi Karakoyunlu,

Her devrin beyidi Karakoyunlu.

Kabile dense de, insan kıymetli,

Çürük var da çoğu iyi niyetli,

Iğdır’da tanınır varlı, servetli,

Emidi, dayıdı Karakoyunlu,

Korhan’ın beyidi Karakoyunlu.

Ata ocağında carcar’ı tanı,

Kotan’ı, maşna’yı işleten hanı,

Kerantı, mergiz, bel yorardı canı,

Sıcak yaz ayıdı Karakoyunlu,

Baharın beyidi Karakoyunlu.

Eski zaman kışın armudu vardı,

İpe dizip bakkal dama asardı,

Sararınca canı çeken olardı,

Batı’nın tayıdı Karakoyunlu,

Doğu’nun beyidi Karakoyunlu.

Ağrı eteğinden Karasu akar,

Karakoyunlu’da seyreder, bakar,

Kocaman göl olmuş, mesire kokar,

Dağın eteyidi Karakoyunlu,

Sevenin beyidi Karakoyunlu.

Alican kapısı şimdi gün sayar,

Kara tren seslense, hoş duygu yayar,

İrevan, Nahçivan, Azercan duyar,

Tarihin payıdı Karakoyunlu,

Halkının beyidi Karakoyunlu.

Yazılı taşların sırrı çözülmez,

Mağaraların var yalnız gezilmez,

Ustası mükemmel asla bozulmaz,

Okların yayıdı Karakoyunlu,

Serhatın beyidi Karakoyunlu.

Her köşesi tarih kokar ilçenin,

Türlüsü yetişir göyce alçanın,

Nevruzda serilen halı, xalçanın,

Mekanı, yeridi Karakoyunlu,

Varlıydı, beyidi Karakoyunlu.

Tongar yakar, baca baca ederler,

Gulağ asıp, tutsun niyetim derler,

Gelen yumurtayı dişte tadarlar,

Yıllardan beridi Karakoyunlu,

Kültürlü, beyidi Karakoyunlu.

Nevruz bayramını eğlenir, kutlar,

Nisan’da Korhan’a çıkardı yurtlar,

Nafakayı dağda arardı kurtlar,

Sözünün eridi Karakoyunlu,

Ovanın beyidi Karakoyunlu.

Tendir ocak vakti yanardı tandır,

Sarı yağlı döymeç yapın amandır,

Lavaş pişse komşu payın umandır,

Bozbaş’ın piridi Karakoyunlu,

Zamane beyidi Karakoyunlu.

Kekik, kirpit Ağrı dağında biter,

Her kaya dibinde bir keklik öter,

Çoban kavalından ezgiler tüter,

Obanın ser’idi Karakoyunlu,

El tutan beyidi Karakoyunlu.

Eline destanı Emircan yazdı,

Kemandı, garmondu, tar ile sazdı,

Iğdır’da nağmedi, segahdı, sözdü,

Diller ezberidi Karakoyunlu,

Gönlüme peridi Karakoyunlu,

Sevilen beyidi Karakoyunlu.

13.2.2022 Emir Şıktaş

Reklamlar

By EMİR ŞIKTAŞ

Bir ömrün sonbaharı..

One thought on “KARAKOYUNLU DESTANI”

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: