Adamın biri çatıdan düşünce çevresi paniklemiş adam bakmış derdini anlatamıyor, siz en iyisi çatıdan düşen birisini bulun getirin, beni en iyi o anlar demiş.
Bende covit-19 varyantına yakalandıktan sonra covit-19 yani corona nın ne kadar zor geçen bir virüs olduğunu söyledi gördüm.
Çin Cumhuriyetinde kendini gösteren bu virüs, tıpkı kuş gribi gibi, tıpkı domuz gribi gibi ve buna benzer bir çok bulaşıcı ve öldürücü virüs gibi bir anda ortaya çıkarak, kendisini göstermeye başlamasıyla birlikte bütün dünya halkları için bir kabus olmakta ne yazık ki, bu virüsler gerçekten hayvanlar aracılığıyla mı bizlere bulaştırılıyor. Mesela 1980 li yıllarda AİDES yani cinsel yolla bulaşan hastalığın sebebi olarak ünlü Amerikalı bir yıldızın Maymunlar ile cinsel ilişki yaşadığı ve bu yolla kısa bir zaman zarfında tüm dünya insanlarına kısa bir sürede ulaşarak bir çok insanın hayatını kaybettiği bir dönüm noktası oldu ve bu süreç halla devam ediyor.
Bunu kendi düşünce sistemime yerleştirdiğim de bu hastalıklar bir zamanlar silahlı çatışma halinde olan kendilerini süper güç olarak atfeden ABD ÇİN RUSYA VE Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerin gövde gösterisi yaparak, dünya da onların gerisinden gelen ülkelerin üzerinden biyolojik olarak laboratuvarlar da virüs üretilerek dünya halkının sonunu bu şekilde hazırladıklarını düşünüyorum.
Durum böyle olunca kimsenin kimseyi suçlama hakkı kalmıyor ne yazık ki.
Suçlu ilan edilen, domuzlar, kuşlar, yarasalar suçlandı. Bu hayvanlar suçlanarak asıl suçlu olanların kendileri olmadıklarını, bu virüsü laboratuvar ortamında üretmediklerini insanların beyinlerine işleyerek ben yapmadım kardeşim yaptı diyerek dikkatleri bu hayvanların üzerine topladıkları düşüncesindeyim.
Bu vesileyle bu yazıyı yazmaya karar verdim.
Bakın günlük 200 kişi hayatını kaybetse yılda 72.000 kişi yapar işte buyurun devlet terörü devletler demokrasi insan hakları gibi kavramları unutarak biyokimya laboratuvarların da ürettikleri virüs üzerinden insanları bile bile öldürüyorlar. Omikron mikrobu hakkında uyduracak bir bahaneleri kalmadı.
Bir başka konu ise; artık yaşlanan bir dünya nüfusu günden güne kendisini göstermekte, bu yaşlı, engelli ve hastalıklı nüfusu eritmek ve bununla beraber yeni canlı iş yapacak genç bir nesile sahip olmak.
Bir başka sebep te şu olabilir; iklim değişikliği yüzünden kuraklık ve açlık nedeniyle dünya nüfusunun azalması gerekiyor, bunun yolunda laboratuvar ortamında virüs oluşturarak insan neslini azamiye indirmek.
Sonuç; bundan sonra yapılacak olan tüm insanlar toplu şekilde başta Çin olmak üzere Dünya Sağlık Örgütü ve diğer yukarı da adını saydığım ülkeler hakkında hem şikayet hem de tazminat davaları açılması gerektiği inancındayım. Bu yüzden hem Türkçe hem de İngilizce çeviri kullanarak yazmak istedim.

One of the guy is unable to explain the skin of the viewed man from the roof, the person who looked at the paniced man, the best of you find someone falling from the roof, the best he said me the best.
I saw that the Covit-19 Variant was cavit-19, so Corona said it was a virus that is a virus.
This virus showing himself in the Republic of China, as the bird flu, just like the swine flu, as it started to show himself, as a very contagious and lethal virus, like a very contagious and lethal virus, it is a nightmare for all the world peoples, which are unfortunately, these viruses are really animals is being inferred to us through. For example, Aides in 1980 years, as a cause of sexually transmitted disease, a celebrity American star has a sexual intercourse with monkeys and in this way, it was a turning point where many people lost their life in a short time in a short time and this process continues in the contrary .
Although these diseases in my own thought system once in my own thought system, as the superpower of themselves as an armed conflict, atfeden US is the trunk show of Russia and the European Union of the European Union, the world is produced in biodegradation of the world through the countries of the world, in this way. I think they are preparing.
Unfortunately, unfortunately no one is the right to blame anyone.
The guilty announced, pigs, birds, bats were charged. These animals are accused of the fact that the actual criminals do not have themselves that they do not produce these virus in the laboratory environment, I did not make my brother and I have not made my brother.
I decided to write this post on this occasion.
Look for 72,000 people per year if the daily 200 people lose their life in Here, the State Teror of States Democracy Even forget the concepts such as human rights, even the virus they produce the biochemistry laboratories. An excuses to keep up with omikron microbu haven’t left.
Another issue; There is no longer an aging population from day to day to day itself, to melt this old, disabled and diseased population and to have a young generation to do new live business.
Another reason can be: Because of the climate change due to drought and hunger, the world’s population needs to be decreased, it is the way in the laboratory environment by creating viruses to maximize the human generation.
Conclusion; After that, all the people to be held are in the bulk manner as well as the belief that both complaint and compensation cases should be opened on the countries I have counted on the World Health Organization and the other. This is why both Turkish and English translation

By davutzol

İçimdeki yalnızlığım adlı kitabın yazarıyım burada sizlerle dostça paylaşımlarda bulunarak ortak noktada ve görüşte buluşmak için varım

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: