11.02.2022 Cuma Hutbesi: İslam’ı Temsil Sorumluluğumuz başlıklı hutbenin tam metni şöyle,

Our Responsibility to Represent Islam


Türkçeعربي (Arapça)English (İngilizce)русский (Rusça)Deutsche (Almanca)Français (Fransızca)Hutbe ArşiviHutbe Dualarıitaliano (İtalyanca)

11.02.2022 Our Responsibility to Represent Islam

Our Responsibility to Represent Islam

Date: 11.02.2022

OUR RESPONSIBILITY TO REPRESENT ISLAM

Honorable Muslims!

It had been seven years since our beloved Prophet’s Hijrah from Mecca to Madinah. The Messenger of Allah (saw) who was on an expedition with his Companions handed over the banner of Islam to Ali (ra) when they reached Khaybar and said to him, “Be patient, till you face them. And invite them to Islam and inform them of what Allah has enjoined upon them. By Allah! If a single person embraces Islam at your hands (i.e. through you), that will be better for you than the red camels.”[1]

Dear Believers!

This advice of our Prophet (saw) teaches us that the best deed in the sight of Allah (swt) is to inform a person of Islam. A Muslim is responsible to call people in the best manner to embrace Islam. This entails understanding and living by Islam properly and representing it nicely through our manners.

Dear Muslims!

The Messenger of Allah (saw) would live by the sublime religion of Islam himself in the first place, and only then he would communicate it to his Companions. He (saw) would not merely tell about it but demonstrate the niceties of Islam through his behaviors. He (saw) would set an example through his fairness and truthfulness, compassion and mercy, kindness and affection, generosity and helpfulness. His Companions would learn about Islam directly from him (saw) and immediately reflect what they learned on their daily lives. The generations to come after them followed this path as well. This way, Islam spread rapidly and many hearts became honored with Islam. The messages given through the lifestyles of believers, other than their words, have been effective in the spread of Islam in Anatolia, Africa, Far East, Balkans, and many other communities.

Dear Believers!

In the verse I have recited, Allah the Almighty (swt) states, “You are the best nation produced [as an example] for mankind. You enjoin what is right and forbid what is wrong and believe in Allah…”[2]

Then, let us be aware that we are an exemplary ummah to lead and guide humanity. Let us embrace the high truths of our religion and reflect them on our lives. Let us live in a steadfast manner just as we believe. Let us embrace purity and sincerity in all our affairs. Let us take the Messenger of Allah (saw) as our role model in faith and worship, knowledge and wisdom, and manners and piety. Let us be aware that not only our words but also the way we live and our good morals leave marks on the lives of people. Let us not forget that many people decide to embrace Islam by evaluating Muslims’ attitudes and behaviors. Therefore, Muslims who fail to duly represent Islam inflict the greatest harm on Islam without being aware of it.

I would like to conclude this Friday’s khutbah with our Prophet’s (saw) following hadith: Behold. Let me tell you about a believer. A believer is the one in whom people trust when it comes to their life and property. A Muslim is the one from whose hand and tongue people are safe.”[3]


[1] Muslim, Fadha‘il al-Sahaba, 34.

[2] Al-i ‘Imran, 3/110.

[3] Tirmidhi, Fitan, 9.

General Directorate of Religious Services

************

11.02.2022 İslam’ı Temsil Sorumluluğumuz

İslam’ı Temsil Sorumluluğumuz

İslam’ı Temsil Sorumluluğumuz

Tarih: 11.02.2022

İSLAM’I TEMSİL SORUMLULUĞUMUZ

Muhterem Müslümanlar!

Sevgili Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicretinin üzerinden yedi yıl geçmişti. Ashabıyla birlikte sefere çıkan Allah Resûlü (s.a.s), Hayber’in önüne geldiğinde İslam sancağını Hz. Ali’ye verdi ve ona şöyle dedi: “Onların bulunduğu bölgeye varıncaya kadar sükûnetle yürü! Sonra onları İslâm’a davet et ve Allah’a karşı sorumluluklarını onlara haber ver! Vallahi senin vasıtanla Allah’ın bir kişiyi hidayete erdirmesi, en değerli kızıl develere sahip olmandan daha hayırlıdır.”[1]

Aziz Müminler!

Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in bu nasihati bizlere öğretmektedir ki Allah katında en güzel amel, bir insanı İslam’la buluşturmaktır. Müslüman, İslam’a güzel bir şekilde davet etmekle yükümlüdür. Bu ise İslam’ı doğru anlayıp yaşamayı ve halimizle güzel temsil etmeyi gerektirir. 

Kıymetli Müslümanlar!

Allah Resûlü (s.a.s), din-i Mübin-i İslam’ı önce kendisi yaşıyor, sonra ashabına tebliğ ediyordu. Sadece anlatmakla yetinmiyor, davranışlarıyla İslam’ın güzelliklerini ortaya koyuyordu. Adalet ve hakkaniyeti, şefkat ve merhameti, ülfet ve muhabbeti, cömertlik ve yardımseverliği ile örnek oluyordu. Sahabe-i kiram da İslam’ı bizzat ondan öğreniyor ve öğrendiklerini hemen kendi hayatlarına aktarıyordu. Sonraki nesiller de aynı yolu takip ettiler. Bu sayede İslamiyet hızla yayıldı ve nice gönüller İslam’la şeref buldu. Anadolu’nun, Afrika’nın, Uzakdoğu’nun, Balkanların ve daha nice toplulukların İslamiyet ile tanışmasında müminlerin sözlerinden daha çok örnek hayatlarıyla verdikleri mesajlar etkili olmuştur.

Değerli Müminler!

Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor: “Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah’a inanırsınız…”[2]

O halde, insanlığa önder ve örnek bir ümmet olduğumuzun bilincinde olalım. Dinimizin yüce hakikatlerini özümseyip hayatımızda uygulayalım. İnandığımız gibi dosdoğru yaşayalım. Her işimizde ihlas ve samimiyeti kuşanalım. İman ve ibadette, ilim ve hikmette, ahlak ve takvada Resûlullah’ı örnek alalım. Sözlerimizle birlikte yaşantımızın ve güzel ahlakımızın insanlarda iz bıraktığının idrakinde olalım. Unutmayalım ki birçok insan İslam’ı Müslümanların hal ve hareketlerine göre değerlendirmekte ve tercih etmektedir. Dolayısıyla İslam’ı hakkıyla temsil edemeyen her Müslüman, farkında olmadan en büyük zararı İslam’a vermiş olmaktadır.

Hutbemi Peygamberimizin şu hadisiyle bitiriyorum: “Dikkat edin, size mümini tanıtıyorum; o, insanların canı ve malı hususunda kendisine güvendiği kişidir. Müslüman; elinden ve dilinden insanlara zarar gelmeyen kimsedir…”[3]


[1] Müslim, Fedâilü’s-sahâbe, 34.

[2] Âl-i İmrân, 3/110.

[3] Tirmizî, Fiten, 9.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Reklamlar

By Hasan Akbal

Şair, Yazar, Editör, Fotoğrafçı... Çorum İskilip doğumlu. Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü Mezunu. Yine aynı Üniversitenin Maliye Anabilim Dalında ve İstanbul Üniversitesi Maliye Anabilim Dalında Yüksek lisans yapıyor. Şiir ve denemeleri, Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bülteni, Bülent Ecevit Üniversitesi Kampüsün Sesi Gazetesi, Zonguldak Halkın Sesi Gazetesi, Çorum Yayla Haber, Aşkın E Hali Dergisi, Gökyüzü Dergisi, Çorum Bidergi, Halk Edebiyatı Dergisi, www.kunyeonline.com, kunyeedebiyat.blogspot.com ve kendi bloğu olan (hasanakbalnet.blogspot.com) ile bir çok internet sitesinde yayımlandı. Künye Edebiyat E Dergi’yi kurdu. Genel yayın yönetmeni ve imtiyaz sahibidir. İstanbul’da yaşayan yazar edebiyatla ilgili söyleşilere ve yazı çalışmalarına katılıyor.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: