Loading

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜCUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Mersin İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “9M3076 Mzt ENH Turunçlu-Takanlı-Tol Prj Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4565)–– Kastamonu İli, Bozkurt İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Bu Bölgelerde Meydana Gelen Sel ve Heyelan Afeti Nedeniyle İhtiyaç Duyulan Yapılaşmanın İvedilikle Gerçekleştirilmesi Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4566)–– Denizli İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Tavas-Gökçeler Mah. Kabaçam Mevkii Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4567)–– Kırıkkale İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Olunlu KÖK-Turhanlı KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4568)–– Bilecik İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Karaçayır-Çokçapınar Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4569)–– Bartın İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Tuzcular KÖK-Ulugeçit KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4570)–– Denizli İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Çameli-Gökçeyaka TR9 Dağdibi-Üçpınar Mah. TR8 Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4571)–– Kırıkkale İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Olunlu KÖK-Ceceli KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4572)–– Ankara İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Taşpınar KÖK-Babayakup KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4573)–– Ankara İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilecek Olan “Beynam Kavşağı DM-Beynam KÖK Enerji Nakil Hattı”nın Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4574)–– Denizli İli, Babadağ, Merkezefendi ve Tavas İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Salbakos Dağları Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4575)–– İzmir İli, Aliağa İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan 4. Grup (Bozburun Adaları) Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Bazı Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4576)–– Muğla İli, Bodrum İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Ortakent, Dağbelen ve Konacık Mahalleleri Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4577)–– Mersin İli, Aydıncık ve Bozyazı İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bozyazı-Tekeli Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4578)–– Muğla İli, Bodrum İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Torba Mahallesi Vahşi Depolama Sahası ve Çevresi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4579)–– Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK)-Türk Mali İstihbarat Birimi ile Irak Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele (AML/CFT) Ofisi-Irak Mali İstihbarat Birimi Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4580)–– Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Libya Merkez Bankası, Libya Mali Bilgi Birimi (Libya MİB) Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4581)–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) Sayılı Kararı Doğrultusunda Bazı Kişilerin Tasarrufunda Bulunan Türkiye’deki Malvarlıklarının Dondurulmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4582)–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 4583)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/467, 468)

YÖNETMELİKLER

–– İstatistik Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4584)–– Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4585)–– Arşivlerden Yararlanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik–– Yerli Aksam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik–– Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği–– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik–– Selçuk Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGELER

–– Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2025) ile İlgili 2021/20 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi–– Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023) ile İlgili 2021/21 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

–– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi–– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi–– Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi

YARGI BÖLÜMÜANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 14/7/2021 Tarihli ve E: 2017/60 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/179 Sayılı Kararı–– Anayasa Mahkemesinin 14/7/2021 Tarihli ve E: 2017/84 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/180 Sayılı Kararı–– Anayasa Mahkemesinin 14/7/2021 Tarihli ve E: 2018/53 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/181 Sayılı Kararı–– Anayasa Mahkemesinin 14/7/2021 Tarihli ve E: 2019/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/182 Sayılı Kararı–– Anayasa Mahkemesinin 14/7/2021 Tarihli ve E: 2019/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/183 Sayılı Kararı–– Anayasa Mahkemesinin 14/7/2021 Tarihli ve E: 2019/68 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/184 Sayılı Kararı–– Anayasa Mahkemesinin 14/7/2021 Tarihli ve E: 2020/53 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2021/185 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânlarıb – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânlarıc – Çeşitli İlânlar– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Reklamlar

By Hasan Akbal

Şair, Yazar, Editör, Fotoğrafçı... Çorum İskilip doğumlu. Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü Mezunu. Yine aynı Üniversitenin Maliye Anabilim Dalında ve İstanbul Üniversitesi Maliye Anabilim Dalında Yüksek lisans yapıyor. Şiir ve denemeleri, Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bülteni, Bülent Ecevit Üniversitesi Kampüsün Sesi Gazetesi, Zonguldak Halkın Sesi Gazetesi, Çorum Yayla Haber, Aşkın E Hali Dergisi, Gökyüzü Dergisi, Çorum Bidergi, Halk Edebiyatı Dergisi, www.kunyeonline.com, kunyeedebiyat.blogspot.com ve kendi bloğu olan (hasanakbalnet.blogspot.com) ile bir çok internet sitesinde yayımlandı. Künye Edebiyat E Dergi’yi kurdu. Genel yayın yönetmeni ve imtiyaz sahibidir. İstanbul’da yaşayan yazar edebiyatla ilgili söyleşilere ve yazı çalışmalarına katılıyor.

Bir Cevap Yazın

%d