Site icon KÜNYE ONLİNE

21 Eylül 2021 Tarihli ve 31605 Sayılı Resmî Gazete

Reklamlar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜYÖNETMELİKLER–– Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik–– Batman Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Engelli Sporcu Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi YönetmeliğiANA STATÜ–– Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana StatüTEBLİĞLER–– Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ–– Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğİLÂN BÖLÜMÜa – Yargı İlânlarıb – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânlarıc – Çeşitli İlânlar– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri