Site icon KÜNYE ONLİNE

T.C. Resmî Gazete 24 Ağustos 2021 SALI Sayı : 31578

Reklamlar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
–– Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4412)
ATAMA KARARLARI
–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2021/419, 420, 421, 422, 423)
YÖNETMELİKLER
–– Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Doğuş Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞLER
–– İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2021/6)
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 20/08/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-119, 120, 121, 122 ve 123 Sayılı Kararları
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
–– Anayasa Mahkemesinin 30/6/2021 Tarihli ve 2018/14040 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Araç çubuğuna atla