Hâzreti Peygamber Efendimiz (sallallahu teala aleyhi vessellem) Dâr- ül Bekâ’ya İrtihâl Eyledikten Sonra Hâzreti Sahabe Efendilerimiz (rıdvanullahi teala aleyhim ecmain) Din-i Mübin İslam’ı Tebliğ Vazifesini Üstlendiler.Hâzreti Peygamber Efendimiz’in (sallallahu teala aleyhi vessellem) Devlet Tebliğini Mübarek Halifeleri, Amelî ve dâhi İtikadî Tebliğini ise Varisleri yani Alimler (rıdvanullahi teala aleyhim ecmain) Üstlenmişlerdir…

İlim Öğrenmek!…

İlim; öğrenilmesi zor, uygulanması ise güç olan bir Sanattır aslında.Bu Sanatı icrâ eyleyene Alim, öğretene Hoca, Üstad, Edep ile taçlandırana ise Büyük Zât denir.Teşbihte hata olmaz Allah-u Âlem (celle celaluhü)! Bir hayvana isterseniz milyon tane Kitap yükleyin! Alim olabilir mi hiç?…

Nefis Terbiyesi, Hâkikî Hayat Bilinci!…

İlim,Edep,Nefis Terbiyesi hülâsâ Hâkikî Hayat Bilinci! Derûnî ve Hâkikî Hayat Bilinci Herkese Nâsip olan bir Hazine değildir Allah-u Âlem (celle celaluhü)! Nâsip olsa da İstikamet üzere olabilmek de kolay değildir elbette ki Bel’am (lanetullahi aleyhimminezzalimin) Misâli!…

Es-Seyyid Eş-Şeyh İbrahim El-Ahsâî Hâzretlerimiz (kuddise sirruhu)!…

Hâkikî Hayat Bilincine Allah-u Âlem (celle celaluhü)! Mübarek İliklerine kadar Sahip Âlim,Âbid bir Zât idi Merhûm Es-Seyyid Eş-Şeyh İbrahim El-Ahsâî Hâzretlerimiz (kuddise sirruhu)! Binlerce Talebesi olan, Hâzreti Peygamber Efendimiz’in (sallallahu teala aleyhi vessellem) 35. Kuşaktan Hüseynî olarak Torunu idi.Fakat Yüce Rabbimiz’in (celle celaluhü) Emr-i Şerifi! Ölüm Hâkikâti! Her Kimseye geldiği ve geleceği gibi Es-Seyyid Eş-Şeyh İbrahim El-Ahsâî Hâzretlerimiz’e de (kuddise sirruhu) Vâkî oldu! Ve böylece gökyüzünden bir yıldızın kayması misâli Büyük Zâtlarımızdan da Çok Kıymetli Bir Zât Dâr-ül Bekâ’ya İrtihâl eylemiş oldu.Yüce Rabbimiz’den (celle celaluhü) Es-Seyyid Eş-Şeyh İbrahim El-Ahsâî Hâzretlerimiz’e (kuddise sirruhu) gâni gâni Rahmet, Mekanını Cennet, Makamını Âli Eylemesi’ni, naçizane Bizleri de Şefaatlerine Sonsuz Hâyırlı, Kazasız, Belasız, Ezasız, Cefasız Bir Şekilde Lâyık ve dâhi Nâil Eylemesi’ni Niyâz eylerim.Saygılarım ve Sevgilerim ile…

Anıl Yılmaz…

Reklamlar

By Anıl Yılmaz

Anıl Yılmaz: Lisânını Yazı İle Vuslat Ettirip, Gönüllere Hitâp Edebilmeyi Cenab-î Mevlâ'dan (celle celaluhü) Niyâz Eden, 20 Yaşındaki Bir Genç...

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: