Loading

Yahya YILMAZ

Editör: Simge Armutçu

Yalnızlık kişinin kendi oluşunu olumlamasıdır. Tek başına kalması değil, kendini olumlaması/kendini kendinden yola çıkarak oluşturmasıdır. Yalnızlık bir terk ediliş değil, terk etmektir. Yerleşik olana sırtını dönmek, kendini baştan aşağı yaratmaktır. Kendini yaratabilendir yalnız olan kişi ve kendini kendi içinde olumlayarak varoluşunu sürdürür. Her şeyden önce yalnızlık, güçlü olan öznelerde tezahür eder. Yalnız olan özneler yalnız kalmış kişiler değil, söylemleri ve eylemleriyle yerleşik olana başkaldırmış öznelerdir. Yerleşik olana başkaldırmak zayıfların değil, güçlülerin edimidir. Yalnızlık bu yönüyle edimselliğin aktüel oluşudur. Tekilliklerin yalnızlığı çokluklar içerisinde ortaya çıkar. Yalnız olmak hiçbir zaman tam anlamıyla yalnız olmamaktır. Yalnızlığı paylaşmak ve yalnız olmadığımızı tekrar etmek ve bunu fark olarak olumlamaktır.

Yalnızlık, olumlamaktır. Olumsuzlanan bir yalnızlığın sonu çileci ve yazgıcı bir nihilizme varır. Olumsuzlama özünde hiçleşmektir. Yalnızlığın hiçleşmesi, yalnızlığın imha olmasıdır. Hâlbuki yalnızlık imha olmaz; o kendini var eder, yeğinlik olarak güç derecelerinde ortaya çıkar. Yalnızlık, bir Güç İstencidir. Yalnızlık, bir Conatus’tur. Kişilerin kendi varoluşunu sürdürmesi ve edimselliği ile ortaya çıkar. Yalnızlık her şeyi içinde barındırabilir, hiçlik hariç. Yalnızlık yoksa hiçbirimiz yokuz. Ne ben, ne sen, ne o, ne biz, ne siz, ne de onlar. Hiçbirimiz. Çünkü hepimiz öyle ya da böyle yalnızız. Ve yalnız olmanın ama yalnızlığımızın yalnız olmayışının farkında olmalıyız.

Yalnız olan salt seçkin bir deha değil, sınıf bilinci olan bir proleterdir. Yalnız olan mücadele edendir, mücadele ederek var olandır. Gerek politik bir eyleme katılan gerek ise varoluşsal sancılarıyla bunalım geçiren bir özne bile mücadelenin içindedir. Mücadele tek bir yere ait değildir. Tıpkı yalnızlık gibi mücadele de çoklu yerlerdedir. O, her yerdedir. Schelling’in dediği gibi: “(…) mücadelenin olmadığı yerde yaşam yoktur.”[1]

[1] F.W.J von Schelling, İnsan Özgürlüğünün Özü Üzerine, Ayrıntı Yayınları, s. 94

Yazar Blog: http://sayrifeylesof.blogspot.com/2021/05/yalnzlk-uzerine-bir-deneme.html?m=1

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

%d