light man beach people

Gül-i rânâm gönle şeydâ bülbül olmak dâveti 

Ey ilâcım rûhumun dermânı aşkım saffeti 

Nusretin tevfîki buldum ben belâ-y aşk istedim 

 Âsumândan ebr-i nîsân katre-i aşk niyyeti   

Kirpiğin temreni okundur gönle değdi değeli 

Dil-i nâlân hasta hicrân oldu yâr nihâyeti 

Yolla hurşîdin zîyâsından içim aydınlana 

Âb-ı hayâtım bu gönlün sen o samimiyeti 

Bir yudum ver bağrı yanmış sîneme çok muhtâcım 

İsm-i katrenden sevindir dâimâ hamiyeti 

       Fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün               27.03.2017 

HAMİYET SU KOPARTAN 
Reklamlar

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: