ÇUKUROVA EDEBİYATÇILAR DERNEĞİ (ÇED) YÖNETİCİLERİ ANNELER GÜNÜ İÇİN ŞİİR YARIŞMASI DÜZENLEDİ, ÖDÜL KAZANAN 4 ŞAİRE PLAKET+KATILIM BELGESİ+KİTAP SETİ HEDİYE EDİLECEK.(SON BAŞVURU TARİHİ.01 MAYIS 2021 CUMARTESİ)…
KATILIM ŞARTLARI;-Yarışmaya, tek şiirle katılınır.-Şiirler, ayaklı uyaklı ve serbest olabilir.-Şiirler 6 kıtayı geçmemeli, 30 dizeden fazla olmamalıdır.-Şiirler, A4 kağıdının bir yüzüne. 12 punto ile, bilgisayarda yazılmış olacak. Altında ad soyad imza bulunmalı. Adres+(Varsa) e posta+tel. numarası+çok kısa özgeçmiş yazılmalıdır.-Şiirler, 01 Mayıs 2021 akşamına kadar elde olacak şekildecukurovaedebiyatcilardernegi@gmail.com adresinegönderilmelidir. Elden ve başka bir şeyle getirilmez, gönderilemez. Gecikmelerden, aksamalardan derneğimiz sorumlu değildir.-Yarışmayı kazanan şiirler, 14 Mayıs günü ilan edilecek. Ödüller, sonra belirteceğimiz bir tarihte törenle verilecektir.-Yarışma kurallarına uymayan şiirler, yarışma dışı bırakılır.-Yarışmaya katılanlar, bu kuralları kabul etmiş sayılır.
SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ;M.Demirel Babacanoğlu-Yakup Karaca-Yaşar Yıltan-Bekir Dağsever- Emin Doğan-Bayram Yılmaz.
ÖDÜLLER;.Birinciye, plaket+belge+kitap seti,İkinciye, Belge+kitap seti,Üçüncüye, Belge+kitap seti,Mansiyon ödülünü kazanana, belge+kitap seti.
Halise TekbaşÇukurova Edebiyatçılar Derneği (ÇED) BaşkanıReşatbey Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Kalağoğlu İş Hanı, K.5/7Seyhan-AdanaTel.0-536-8541279 veya 0-536-8531279
**************************************************************************************************************************************************

ÖZGÜR SANATÇILAR DERNEĞİ-ÖZGÜR SANAT DERGİSİ VE İZAN YAYINCILIK TARAFINDAN HARUN ÜNLÜ ŞİİR YARIŞMASI DÜZENLENDİ, BİRİNCİYE 2.000 LİRALIK PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK. İKİNCİ-ÜÇÜNCÜ VE ÖZENDİRME ÖDÜLÜNÜ KAZANANLARA, KİTAP BASMA İMKANI VERİLECEK. (SON BAŞVURU TARİHİ.01 AĞUSTOS 2021 PAZAR)…KOŞUNUN AMACI;Derneğimizin kurucusu ve dergimizin önceki yazı işleri müdürü, eğitimci Harun Ünlü’nün yaşam felsefesi ve hayata bakış açısı doğrultusunda sanat’a özellikle şiir’e katkı sunmak. Şiirüretimini, özendirmektir.ESERLERİN NİTELİKLERİ;-Koşunun tüm hakları, Özgür Sanatçılar Derneğine aittir.-Dili, Türkçedir.-Koşu, serbest yazılmış şiir dalında olacaktır.-Tüm dalda eserler, 12 punto ve Times New Roman formatında olmalıdır.-Koşuya, 18 yaşından büyük olmak üzere yurtiçi ve yurtdışından herkes katılabilir. Ancak Özgür Sanatçılar Derneği yönetimi ve jüri üyeleri ve yakınları, yarışmaya katılamaz.-Dereceye girip basılacak eserlerin telif hakları, iki basım Derneğimiz Özgür Sanatçılar Derneğine aittir. Yarışmaya eser gönderenler, bu maddeyi kabul etmiş sayılırlar.-Koşuya gönderilen dosya, tamamen veya kısmen yayımlanmamış olmalı ve başka bir yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşmeye tabi olmamalıdır.-Koşuya gönderilen dosya özgün olmalı, herhangi bir eseri çağrıştırmamalı ve bir eserden kopya bulundurmamalıdır.-Cinsiyetçi, ırkçı vb. ayrımcılığa yönelik unsurlar ve nefret söylemi içeren dosyalar elenecektir.-Başvuru yapacak dosyalar, daha önce herhangi bir yarışmadan ödül almamış olmalıdır.-Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen dosyalar, değerlendirme dışı tutulacaktır.-Özgün olmadığı, ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen dosyaların yazarı ve çizeri, aldığı ödülü %25 fazlasıyla iade etmeyi kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eser sahibi, üçüncü kişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.-Koşuya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır.-Dosyalarda, ebat ve biçim sınırlaması yoktur.-Dosya, 6 (Altı) kopya olarak çoğaltılacak ve kopyası dosyalanarak bir CD’ye kaydedilecektir.-Katılımcılar, yarışmaya gönderdikleri eserin her kopyasına ve bir adet CD kaydına belirlediği bir rumuz vereceklerdir. Rumuz 5 (Beş) karakteri geçmeyecek şekilde, anlamlı veya anlam taşımayan sayı ve harflerden oluşmalıdır.ESER TESLİMİ;-Eserlerin kopyalarında, CD kaydında ve zarfların üzerinde katılımcıların kimliğine ilişkin rumuz dışında hiçbir yazı veya işaret bulunmayacaktır. Katılımcıların isimleri, kesinlikle dosyanın kopyalarında yer almayacaktır.-Koşuya katılanlar, şartnamede verilen kimlik formu ve taahhütnameyi eksiksiz doldurur. İmzalar, kimlik formu ve taahhütname. CD kaydı ile kısa özgeçmiş, birzarfın içine koyularak kapatılır. Zarfın üzerinde, sadece rumuz ve  eserin adı belirtilmelidir.-Eserler, çoğaltılmış ve dosyalanmış 6 (Altı) kopya. Bir adet, CD kaydı ve zarf ile birlikte teslim edilir.-Eserler, 01 Ağustos 2021 Pazar. Saat.17:00’ye kadar,Özgür Sanatçılar DerneğiAdakale Sokak, No.25/53 Kızılay-Ankaraozgursanat19@gmail.comozgursanatcilar@gmail.comadresine iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilecektir. Eldenteslim, kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu tarihten sonra gelecek eserler, değerlendirmeye alınmayacaktır. Kargo ve postadaki gecikmeler, dikkate alınmayacaktır.-Koşu sonuçları ve ödül töreni, 23 Ekim 2021 tarihinde yapılacaktır.-Sonuçlar, sosyal medya ve basında paylaşılacaktır.-İnternet v.b yoluyla yapılacak başvurular, kabul edilmeyecektir.-Seçici kurul ödüle değer eser bulamazsa, 3 (Üç) adet esere özendirme ödülü verebilir.-Koşu için gönderilen eserler, iade edilmeyecektir.ÖDÜLLER;Birinciye, 2000 TL. ve kitap basımı.İkinci ve üçüncüye, kitap basımı.Özendirmeye, kitap basımı.SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ;-Harun Ünlü’nün ailesi adına Sezin Ünlü Tokuş,-Özgür Sanat Dergisi adına Hürdoğan Aydoğdu,-Özgür Sanatçılar Derneği adına Arzu Kök,-İzan yayıncılık adına Elif Doruk,-M. Mahsun Doğan,-A.Kadir Paksoy.
**************************************************************************************************************************************************


OSMANİYE OZANLAR ŞAİRLER YAZARLAR DERNEĞİ (OŞYAD) YÖNETİCİLERİ TARAFINDAN 24.KEZ EKMEK KONULU ŞİİR YARIŞMASI DÜZENLENDİ, YARIŞMAYA İŞTİRAK EDEN ŞAİRLER ÖDÜL YAĞMURUNA TUTULACAK.(SON BAŞVURU TARİHİ.31 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA)…
AMAÇ;Yarışma “Şiir yazma” etkinliği olup, şiir severlerinin eserlerini buluşturmak. Yazarlarını bir etkinlikte tanıştırıp ve kaynaştırarak, cesaretlerini ortaya koymalarına katkıda bulunmaktır. Ayrıca, yeni kalemleri ortaya çıkmasını sağlamaktır.
KAPSAM;Yarışmaya, yurt içi veya yurt dışından katılabilirsiniz. Yaş sınırlaması, yoktur.
KATILIM KOŞULLARI;-Yarışmacı, kendi yazmış olduğu bir şiiri ile katılabilir. Ölçü veya konu yönünden, herhangi sınırlama yoktur. Ancak, şiirin uzunluğu 52 dizeden fazla olmamalıdır. En az 12 punto okunaklı harflerle A-4 kağıdının tek yüzüne yazılmalı, elle yazılacaksa okunaklı olmalıdır.-Temel insani ve ahlaki değerlere uygun olmalı, herhangi bir siyasi parti’yi övücü veya yerici sözcükler içermemelidir.-Her hangi bir şiirden, kısmen veya tamamen alıntı yapılmamış olmalıdır.-Şiirlerin yazıldığı sayfada, herhangi bir resim veya işaret bulunmamalıdır. Şiirin altına isim yerine “RUMUZ” yazılmalı, gerçek isim-adres-telefon gibi bilgiler ise bir başka kağıt üzerine yazılarak kapalı şekilde olmalıdır.-Yarışmaya katılan şiirler, geri verilmez. Uygun görülmesi halinde kitapta-gazete-dergi veya derneğin web sayfasında yayınlanır, telif hakkı ödenmez.-Şiirler, e-posta ile kabul edilmez. Elden-Posta veya kargo ile belirtilen adrese gönderilmesi gerekir. Gönderilerdeki gecikmelerden, organizasyonumuz sorumlu değildir. Ancak, posta-kargo gönderileri sonunda rumuzunuzu belirterek telefonla arayıp, gönderinizin bize ulaşıp ulaşmadığını sorup öğrenebilirsiniz.-Yarışmacılar, yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılır.
ŞİİRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ;Şiirler 5 ayrı seçici kurul üyesinin, bireysel olarak hazırlanan puanlama kağıdı üzerine vereceği değerlendirmesi ile yapılır. Değerlendirme ölçütlerinde seçici kurul üyeleri;Şiirin özgünlüğü- imge ve çağrışım değeri-şiirdeki uyum-temanın bütünlüğü- sözcüklerin uygunluğu-Türkçenin doğru kullanımı-içerik ve yazım kurallarına uygunluklar üzerinden puanlama yapılarak 100 Puan üzerinden değerlendirilir.
YARIŞMA ÖDÜLLERİ;-İlk Üç dereceye girenlere Plaket ve Puan durumlarına göre İki Mansiyon ödülü.-Tüm katılımcılara; Katılım Belgesi-Kalem-Kitap ve Ekmek.-Ayrıca; Yarışmada ilk üç derecesinden sonra gelen şiirlerin puan durumlarına göre;Yazar Yaşar Kemal-Şair A. Neşet Dinçer-Eğitimci Şair Salih Sefa Yazar-Gazeteci Ali Rıza Karadağ-Gazeteci M.Cemal Şenadam-Gazeteci Ahmet Birgül-Şair Yazar Ahmet Borazan-Şair Yazar Eğitimci Süleyman Yurtsever-Şair Yazar Yüksel Öktem- Matbaacı Kültür ve sanat dostu Remzi Çakmak-Ressam Şair Müzisyen Mustafa Dinletir-Gazeteci Gökhan Erkmen-Şair Münevver Kara ve bu etkinliği 24 yıldır düzenlemenin onuruna Gazeteci Şair Yazar Mustafa Bardak özel ödülü verilir.
YARIŞMA TAKVİMİ;-Şiirler 31 Ağustos 2021 Çarşamba günü, saat.19.00’a kadar elimize ulaşmış olması gerekmektedir. Katılım tarihinden sonra gelecek şiirler, yarışmaya katılamaz.-Değerlendirme, 1 ile 25 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.-Sonuçlar, ödül töreni günü katılımcıların huzurunda açıklanır.-Tören 1 Ekim 2021 Cuma günü, saat.17.30’da (Pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenecek programla sahiplerine verilecektir.).-Yüzyüze program yapılamaması halinde, ödüller şairlerin adreslerine gönderilecektir.-Tören yeri, Osmaniye İl Merkezinde ki Kıbrıs Şehidi Albay Halil İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı içerisidir.
YARIŞMAYA BAŞVURU ADRESİ;Mustafa BardakOsmaniye Ozanlar Şairler Yazarlar Derneği (OŞYAD)Ekmek Ödüllü 24. Şiir YarışmasıAlibeyli Mahallesi, Musa Şahin Bulvarı, Şehit Bekir Evirgen Sokak, No.1, K.2.80010 Merkez-Osmaniye0-545-5013316mustafabardak_555@hotmail.com veya osyad.org@gmail.com
**************************************************************************************************************************************************

2021 CEVDET KUDRET EDEBİYAT ÖDÜLÜ BAŞVURULARI BAŞLADI. (SON BAŞVURU TARİHİ.31 AĞUSTOS 2021 SALI)…
Cevdet Kudret Edebiyat Ödülleri, bu yıl “Deneme ve Eleştiri” ile “İnceleme ve Araştırma” türlerinde verilecektir.  Ödül seçici Kurulu;Armağan Ekici-Besim Dellaloğlu-Hatice Aynur-Sevengül Sönmez ve Tuncay Birkan’dan oluşmaktadır. Ödüle 1 Eylül 2020–31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yayımlanmış kitaplar aday olabilir.

Ödüle katılacak kitapların, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar 7 nüsha olarak yazarın kısa özgeçmişi ve adaylık başvurusu dilekçesiyle birlikte aşağıdaki adrese gönderilmesi gerekmektedir. Gönderi bilgilerinin aynı zamanda, cevdetkudretodulu@msgsu.edu.tr e-posta adresine iletilmesini rica ederiz.

Cevdet Kudret Edebiyat Ödülleri
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Rektörlük
Meclis-i Mebusan Caddesi, No.24
34427 Fındıklı-İstanbulhttp://www.cevdetkudretodulleri.com/2021-cevdet-kudret-edebiyat-odulu.
**************************************************************************************************************************************************


BİZİM KUŞAK ŞİİR DOSTLARI…Telefonunuzu-kısa biyoğrafinizi-yayınlamış olduğunuz kitapların kapak fotoğraflarını-bir fotoğrafınızı ve en çok sevdiğiniz 2 şiirinizi WhatsApp üzerinden 0-544-4673070 nolu telefona iletmenizi istiyorum. ”BİR ŞAİR, İKİ ŞİİR” başlığı adı altında şiir dostlarımızı tanımak ve tanıtmak istiyoruz.YAKUP SAĞLAM (GAZETECİ-YAZAR-ŞAİR) ANKARA**************************************************************************************************************************************************
Nurgül TanyeriKasabadan Esinti Yazı ve Şiir DergisiAtatürk Mahallesi, Mercan Sokak, No.4/2 Tire-İzmirGenel Yayın Yönetmeni.Kaan TanyeriYazı İşleri Sorumlusu.Cüneyt Tanyerikasabadanesinti@gmail.comhttps://www.kasabadanesinti.com/
**************************************************************************************************************************************************
Mehmet Ö. AlkanTarih VakfıSarıdemir Mahallesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Değirmen Sokak, No.10 Eminönü-Fatih-İstanbulTel.02125220202-02125135235Faks.02125135400tarihvakfi@tarihvakfi.org.trhttps://www.tarihvakfi.org.tr/**************************************************************************************************************************************************
Sabiha Tansuğ
Sabiha Tansu Kültür ve Sanat Evi
Fulya Mahallesi, Ortaklar Caddesi, Aksu Apartmanı, No.4/19 Mecidiyeköy-Şişli-İstanbul
0-212-2179006
iletisim@sabihatansug.com
**************************************************************************************************************************************************************

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: