Loading


MÜHÜR KİTAPLIĞI ŞİİR YARIŞMASINI KAZANAN ŞAİRİN DOSYASI KİTAPLAŞTIRILACAK. (SON BAŞVURU TARİHİ.31 AĞUSTOS 2021 SALI)-Ödüle, 01 Mart-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında başvurulabilecek. -Sonucu 5 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak. MÜHÜR KİTAPLIĞI 2021 ŞİİR ÖDÜLÜ KATILIM KOŞULLARI;-Ödüle daha önce dergilerde yayımlanmış olsa da kitap olarak yayımlanmamış ve daha önce herhangi bir ödül almamış şiir dosyaları katılabilir, her katılımcı ödüle sadece bir dosyayla katılabilir.-Ödüle katılan eser sahipleri dosyanın herhangi bir yerinde açık kimliğini belli edecek isim, rumuz ve işaret kullanmamalıdır. Katılımcılar, dosyalarıyla aynı paket içerisinde kapalı bir zarfın içinde kimlik ve iletişim bilgilerini göndermelidir.-Ödüle başvuracak şiir dosyasını kitap olabilecek nicelikte, Times New Roman karakterinde 12 punto ile bilgisayarda yazılmış olmaları gerekmektedir.-Dosyalar A-4 formatında, 6 kopya olarak aşağıda verilen adrese kargo ya da postayla ulaştırılmalıdır.-Gönderilen dosyalar, ön jüri tarafından değerlendirilip seçici kurula iletilecektir.-Elden ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular, kabul edilmeyecektir.-Şiir dalında yalnızca birincilik ödülü verilecek, kazanan dosya Mühür Kitaplığı tarafından yayımlanarak kitaplaştırılacaktır.-Jürinin gerek görmesi durumunda, “Jüri Özel Ödülü” verilebilir.-Gönderilen dosyalar herhangi bir nedenle iade edilmeyeceği gibi, ödüle başvuru sahipleri ilan edilen tüm koşulları kabul etmiş sayılır.-Ödül alan şairin telifi, Mühür Kitaplığı ile yapılacak sözleşmeyle kitap olarak ödenecektir.-Seçici kurul üyeleri, Mühür Kitaplığı çalışanları ve birinci dereceden akrabaları ödüle başvuramazlar.-Mühür Kitaplığı Şiir Ödülü, bu yıldan itibaren şiir ödülü almış şair daha sonraki yıllarda bu ödüle başvuramazlar.ESER GÖNDERME ADRESİ AŞAĞIDAKİ ŞEKİLDEDİR; Mühür Kitaplığı Atakent Mahallesi, 219 Sokak, Bosfohorus Erguvan Evleri, No.11-A, D.11Halkalı–Küçükçekmece–İstanbul-Posta ve kargodaki gecikmeler, dikkate alınmayacaktır.SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ;Turgay Kantürk-Ersun Çıplak-Özlem Tezcan Dertsiz-Serap Erdoğan-İsmail Cem Doğru-Mustafa Fırat.
**************************************************************************************************************************************************
Hilmi Köksal Alişanoğlu (facebook);
Frances Stonor Saunders tarafından yazılan PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALDI adlı kitapta edebiyat dünyasında dönen dolaplar anlatılıyor. Henüz okumadım ama listeye aldım.
George Orwell HAYVANLAR ÇİFTLİĞİNDE Stalin dönemi Rusya’sını karikatürize eder. “İnsanlar eşittir ama bazıları daha eşittir” kitabın temel mottosu.
Orwell’ın Amerika tarafından finanse edildiği daha sonra ortaya çıktı, iyi mi…
Bugün Soner Yalçın Türkiye’de edebiyat ödüllerinin nasıl dağıtıldığını yazmış. Mesela Can Yayınlarının yayımladığı kitaplara 17 senede 14 defa Yunus Nadi ödülü verilmiş. Anormallik ödül verilmesinde değil, ödül komitesindeki 5 üyenin 4’ünün Can Yayınları yazarı olması.
En temiz olması gereken alan da kirlendi ya, ne diyeyim?https://scontent.fadb3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-0/p526x296/165376589_4143946765638484_1687114616811697139_o.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=rQKvAFJHvsQAX-7shaw&_nc_ht=scontent.fadb3-1.fna&tp=6&oh=4b0d20dec9a54c0ce68581f7527836f3&oe=60863D05

**************************************************************************************************************************************************************
Merhaba, Silgi Şiir Dergisi, 83. sayı ektedir. İlginize ve paylaşımınıza… Şiir en iyi armağandır. Ayrıca, 84. sayıda yayınlanmak üzere şu konuda kısa görüşünüzü bekliyoruz: “- Şiir dünyayı değiştirebilir mi?” Selam ve sevgiyle. (28 Mart 2021 Pazar-14.56) Mehmet Büyükçelik (Silgi Şiir Dergisi Sahibi) İzmir buyukcelikmehmet@gmail.comhttps://dochub.com/kerimozbekler/qd0E4NeKgWLzOWNKJ9LYyj/si%CC%87lgi%CC%87-say%C4%B1-83-04-2001-pdf
**************************************************************************************************************************************************************

Kerim bey, hayırlı akşamlar.

İzniniz olursa, haftalık çıkacak olacak gazetemizde de bilgilerinizi yayınlamak isteriz. (28 Mart 2021 Pazar-22.16)

Kadir Tekin

Mektup Ajans şirketinde Genel Yayın Yönetmeni

https://www.mektupgazetesi.com/yazarlar/kerim-ozbekler/unlu-dusunurlerden-anlamli-sozler/11/************************************************************************************************************************************************************** Merhabalar Kerim Bey.
Öncelikle derneğimizin adı Çagdaş Sanatçılar Derneği Değil, Özgür Sanatçılar Derneği. Bunu düzeltirseniz, sevinirim.
Ayrıca, derneğimizin düzenlediği bir şiir yarışması duyurusu var. Ekte, gönderiyorum. Paylaşır, duyurursanız sevinirim. (28 Mart 2021 Pazar-11.33)
Hürdoðan Aydoðdu
huraydogdu@yahoo.com **************************************************************************************************************************************************************
Özgür Sanatçılar Derneği Yöneticileri, ”Ankara Şiirleri Antolojisi” hazırlıyor. Ankara’da yaşayan veya Ankara üzerine şiir yazmış şairlerin en fazla 3 şiir ve bir fotoğraflarını ozgursanat19@gmail.com e posta adresine göndermeleri veya ”Özgür Sanatçılar Derneği-Adakale Sokak, No.25/53 Kızılay-Ankara adresine elden teslim etmesi isteniyor. İlgilenenlere, önemle duyurulur. https://www.facebook.com/photo?fbid=10159015884344231&set=a.416945599230
**************************************************************************************************************************************************************
HARUN ÜNLÜ ADINA ÖZGÜR SANATÇILAR DERNEĞİ YÖNETİCİLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ŞİİR YARIŞMASI BİRİNCİSİNE 2.000 LİRA ÖDENECEK. (SON BAŞVURU TARİHİ.01 AĞUSTOS 2021 PAZAR)…Derneğimizin kurucusu şair-yazar-eğitimci Harun Ünlü adına, Özgür Sanatçılar Derneği-Özgür Sanat Dergisi ve İzan Yayıncılık tarafından Şiir yarışması düzenlenmiştir. YARIŞMANIN AMACI;Derneğimizin kurucusu ve dergimizin önceki yazı işleri müdürü-eğitimci Harun Ünlü’nün yaşam felsefesi ve hayata bakış açısı doğrultusunda, sanat’a. Özellikle şiir’ katkı sunmak, şiir üretimini özendirmektir.ESERLERİN NİTELİKLERİ;-Yarışmanın tüm hakları, Özgür Sanatçılar Derneğine aittir.-Yarışma dili, Türkçedir.-Yarışma, serbest yazılmış şiir dalında olacaktır..-Tüm dalda eserler, 12 punto ve Times New Roman formatında olmalıdır.-Yarışmaya, 18 yaşından büyük olmak üzere yurtiçi ve yurtdışından herkes katılabilir.-Dereceye girip basılacak eserlerin telif hakları, iki basım Özgür Sanatçılar Derneğine aittir. Yarışmaya eser gönderenler, bu maddeyi kabul etmiş sayılırlar.-Yarışmaya gönderilen dosya, tamamen veya kısmen yayımlanmamış olmalı ve başka bir yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşmeye tabi olmamalıdır.-Yarışmaya gönderilen dosya özgün olmalı, herhangi bir eseri çağrıştırmamalı ve bir eserden kopya bulundurmamalıdır.-Cinsiyetçi, ırkçı vb. ayrımcılığa yönelik unsurlar ve nefret söylemi içeren dosyalar elenecektir.-Başvuru yapacak dosyalar, daha önce herhangi bir yarışmadan ödül almamış olmalıdır.-Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen dosyalar, değerlendirme dışı tutulacaktır.-Özgün olmadığı, ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen dosyaların yazarı ve çizeri, aldığı ödülü % 25 fazlasıyla iade etmeyi kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eser sahibi, üçüncü kişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.-Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır.-Dosyalarda, ebat ve biçim sınırlaması yoktur.
-Dosya, 6 (Altı) kopya olarak çoğaltılacak ve kopyası dosyalanarak bir CD’ye kaydedilecektir.-Katılımcılar, yarışmaya gönderdikleri eserin her kopyasına ve bir adet CD kaydına belirlediği bir rumuz vereceklerdir. Rumuz 5 (Beş) karakteri geçmeyecek şekilde, anlamlı veya anlam taşımayan sayı ve harferden oluşmalıdır.ESER TESLİMİ;-Eserlerin kopyalarında, CD kaydında ve zarfların üzerinde, katılımcıların kimliğine ilişkin rumuz dışında hiçbir yazı veya işaret bulunmayacaktır. -Katılımcıların isimleri, kesinlikle dosyanın kopyalarında yer almayacaktır.-Yarışmaya katılanlar şartnamede verilen kimlik formu ve taahhütnameyi eksiksiz doldurur, imzalar. Kimlik formu ve taahhütname, CD kaydı ile kısa özgeçmiş bir zarfın içine koyularak kapatılır. Zarfın üzerinde, sadece rumuz-eserin adı belirtilmelidir.-Eserler, çoğaltılmış ve dosyalanmış 6 (Altı) kopya. Bir adet CD kaydı ve zarf ile birlikte, teslim edilir.-Eserler, 01 Ağustos 2021 Pazar. Saat 17.00’ye kadar ”Özgür Sanatçılar Derneği-Adakale Sokak, No.25/23 Kızılay-Ankara adresine iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilecektir. Elden teslim, kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu tarihten sonra gelecek eserler, değerlendirmeye alınmayacaktır. Kargo ve postadaki gecikmeler, dikkate alınmayacaktır.-Yarışma sonuçları ve ödül töreni, 23 Ekim 2021 tarihinde yapılacaktır.-Sonuçlar, sosyal medya ve basında paylaşılacaktır.-İnternet v.b yoluyla yapılacak başvurular, kabul edilmeyecektir.-Seçici kurul, ödüle değer eser bulamazsa. 3. adet esere, özendirme ödülü verebilir.-Yarışma için gönderilen eserler, iade edilmeyecektir.ÖDÜLLER;-Birinciye, 2000 TL. ve kitap basımı.-İkinci ve üçüncüye, kitap basımı.. -Özendirmeye, kitap basımı.SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ;Harun Ünlü’nün ailesinden Sezin Ünlü Tokuş,Özgür Sanat Dergisi adına Hürdoğan Aydoğdu,Özgür Sanatçılar Derneği adına Arzu Kök,İzan yayıncılık adına Ahmet İzan.

**************************************************************************************************************************************************************
BERGAMA KÜLTÜR VE SANAT VAKFI ŞİİR YARIŞMASI DÜZENLEDİ. AYRINTILARI AŞAĞIDA Kİ WEB SİTESİNDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.Berna Avdan
Bergama Kültür ve Sanat Vakfı Müdürü
Atatürk Bulvarı, No.54 Bergama-İzmir
Tel&Faks.0-232-6313591 veya 0-533-4576783
info@berksav.org
www.berksav.org
**************************************************************************************************************************************************************

KERİM ÖZBEKLER

GAZETECİ-YAZAR-ŞAİR

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: