Sözünü kaptırmış gazap yeline
Hârı gönlümde al gülü yâr gördüm
Bendeyi satmış ki aşkın seline
Nerelere varsam fezâ dar gördüm

İnce kaşlar birer hilalî keman
Kahr okları nigâhının pek yaman
Yüreği delip de geçtiği zaman
Zehrini o dem ruha sızar gördüm

Âh! Dîde giryân bir Şirin aşkına
Ferhâtlar çağladı döndüm şaşkına
Kerem fidanında yeşil ışkına
Aslı’ya da bir insafsız nâr gördüm

Gerilmiş, zehirli bal kokan ağın
Sihirli ovalar, gururlu dağın
Hele rüzgâr senin, esiyor çağın
Dışı süs, koca bir hilekâr gördüm

Bir “Meta-ı gurur” bezmi kendince
İşlersin tığını inceden ince
Fısıltılarınla nefse değince
“El Emân” cahını halaskâr gördüm

Reklamlar

Bir Cevap Yazın