“Vatan sevgisi imandandır” (Hadis-i Şerif) Vatan, uğruna ölünmeyi hak eden kutsal bir emanettir millete. Atalarımızın şanlı mirası, gelecek kuşakların henüz yaşanmamış ideal hatırasıdır…

Özlem ve sıla yükle hasret, buram buram kokan cennettir. Vatan bir şiir, vatan bir musiki, vatan bir ahenk. Ana bağrıdır vatan; gül kokan. Ana kalbi, ana yüreğidir, şefkatle, muhabbetle, sevgiyle, merhametle atan. Her karış toprağında binlerce kara sevda saklayan sırdaştır o. Canları canıyla besleyen candaş, can yoldaştır vatan…

Şehit kanı gerektir, toprak vatan olsun için. Gazinin, teri, nefesi, çilesi en aziz armağandır ona. Kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle, zenginiyle fakiriyle, alimiyle cahiliyle, köylüsüyle kentlisiyle, patronuyla işçisiyle herkes kendisinden bir parçayı hiç çekinmeden verir vatanı uğruna. Onun imarı için herkes elindekini gerekirse tüketir. Coşkun ırmaklar okur sevda türkülerini vatanın. Gök kubbede yankılanır sedaları aşıklarının. Bazen dalgalar selamını bırakırlar sahillerine kim bilir hangi unutulmuşun. Bazen göz yaşını taşır bulutlar ona, yabana göçmüş çocuğunun. Bağıyla, bahçesiyle, ovasıyla, obasıyla güzel olduğu gibi, kıraç toprağı hatta çölüyle de güzeldir vatan. Pınarı, barajıyla güzel olduğu gibi, kuyusu, sarnıcıyla da güzeldir. Baharıyla güzel, kışıyla, yazıyla da güzeldir. O hep güzeldir… Millettir vatan. Din, dil, ırk birliği ile; örf, adet beraberliği ile; gelenek, görenek ve diğer kültürel hassasiyetlerin ayniyete varan benzeşmeleri ile millettir. Sevinçte, tasada, sürurda, yasta müşterek kaderi paylaşmış bulunmakta millettir. Özgün kimlik ve kişiliği, ferdiyete uzanan çizgide topluca temsil edebilme nasibine sahip olmakla millettir. Bayraktır vatan. Bağımsızlığa tutkunluğu, özgürlüğe vurgunluğu ile bayraktır. Alnı açık oluşuyla, başı dik duruşuyla, hep güven verişiyle, daim sulh deyişiyle bayraktır. İffettir, namustur, onurdur, gururdur, şandır, şereftir, haysiyettir, kahramanlıktır her ikisi de. Hakkı, hürmettir, saygıdır vatanın, hakkı olduğu gibi bayrağın…

Devlettir vatan. Caydırıcı kuvvete, adaletli şevkete, koruyucu şefkate talip olmakla; sözü hükme bağlayan, eşitliği sağlayan, dengeyi uyarlayan iradeye malik olmakla; genel geçer nizama, kuşatıcı izana, ebet payeli mizana varis olmakla devlettir. Kahraman duruşuyla, haini ezişiyle, düşmanı kovuşuyla; suçluyu buluşu, hesabı soruşuyla, her yerde her oluşuyla devlettir. Yoksulu, garibi, fakiri, fukarayı, muhtacı, öksüzü gözetişiyle; yetime, yaşlıya, hastaya, borçluya, darda kalmışa bakışıyla; mazlumu, mağduru, güçsüzün yanında oluşuyla; mahkûma, mazura, sefihe yol gösterişiyle; kazazedenin, felaketzedenin, işsizin, evsizin derdini dert edinişiyle devlettir.

Vatan engin bir medeniyettir. Bilimi, ilimi, ahlakı, adaleti ve dini her yönüyle bir bütün olarak hayata tatbik edişiyle medeniyettir. Bilimin alanlarında, teknolojinin yakınlarında, ekonominin içinde, siyasettin devamlı insana ve insani değerlere hizmeti öne çıkarması; sporu, sanatı, mimariyi, estetiği çok yönlü mükemmelliğin emrine vermesiyle, çevreye ve ekolojik dengeye varlık şuurunu belgeleyen ölçüde istenilen duyarlılığı göstermesiyle âli bir medeniyettir. Ve sıladır vatan, sürekli bize gerçek aidiyetimizi ve kimliğimizi hatırlatır…

Reklamlar

Bir Cevap Yazın