Garabağ’dan uçan turnam,Soruş, elim ne haldedi?Kelbecer’den geçen turnam,Göyce gölüm ne haldedi?Göyce’dir turnam yolağın,O suya hasret dudağım,Aşık Elesker oymağım,Yolu bağlım ne haldedi?Yüreğimi ver Gence’ye,Nizami ağlar bebeye,De ki az kaldı gülmeye,Şehit bağrım ne haldedi?Şuşa’mın gözü yollarda,Laçın kenti ahvallarda?Hankendi’m de işgallarda,Terter ağrım, ne haldedi?Toplar susarsa sabaha,Ermeni, saldırır daha,Ant iç Allah’a, Silaha,Ağdam çağrım ne haldedi?İrevan, Zengezur yurdum,Bağrıma taş basıp durdum,Gelene, geçene sordum,Doğan uğrum ne haldedi?Gel karlı dağım Ağrı’ya,Turnam cevap ver çağrıya,Emircan, yolun uğruya,Kalbi doğrum ne haldedi?20.10.2020 Emir Şıktaş

Reklamlar

By EMİR ŞIKTAŞ

Bir ömrün sonbaharı..

Bir Cevap Yazın