(2021 SAKIP SABANCI INTERNATİONAL RESEARCH AWARD – POST-CORONA WORLD AND TURKEY: SOCIAL PSYCHOLOGICAL AND POLITICAL IMPACTS OF THE PANDEMICS)

Covid-19 salgınıyla başa çıkmada, dünyadaki hükümet politikaları önemli farklılıklar gösterdi. Bazı hükümetler olağanüstü hal yasaları yoluyla sosyal mesafeyi uygularken, diğerleri buna kişisel bir tercih meselesi olarak yaklaştı ve karışık bir başarıyla vatandaşlarını kendi kendini hapsetmeye ikna etmeye çalıştı. Salgınla mücadelede, hükümet politikalarının başarısı giderek vatandaşlarının davranışına bağlı hale geldi. Yurttaşların bir araya gelme, örgütlenme ve savunma yapma yeteneklerindeki düşüşle birlikte sivil aktivizm kısıtlandı. Bununla birlikte, yiyecek ve maske gibi temel hizmetleri sağlama, yanlış ve zararlı bilgilerin yayılmasını durdurma, dezavantajlı ve ötekileştirilmiş grupları koruma girişimlerinde yeni sivil toplum aktörleri ve yeni bir tür sivil aktivizm ortaya çıktı.

Algılanan Covid-19 yayılma tehdidinin etkisini anlamada sosyal psikolojik faktörler nelerdi? Salgın, damgalama, yabancı düşmanlığı, sosyal izolasyon, iş kaybı korkusu, sağlık sistemi ve hükümetlere güvensizlik gibi potansiyel olarak uyumsuz kolektif savunma davranışlarını ve sosyal uyum, yaratıcı kolektif eylemler ve özgecilik gibi uyarlanabilir sosyal davranışları artırdı mı? ?

Pandemi karşısında böylesine farklı hükümet politikalarının ve vatandaş davranışlarının benimsenmesinin arkasındaki faktörler nelerdi? Pandemi, yeni hükümet politikalarını ve vatandaş davranışını mı tetikledi, yoksa zaten var olan eğilimlere ve statükoya daha fazla güven mi verdi? Pandemiyi ele almada farklı toplumlarda bireysel ve / veya toplu yaşam tarzlarının yaygınlığı gibi toplumsal temellerin etkileri nelerdi? Pandemiyle karşı karşıya olan toplumların kolektif ihtiyaçlarının yanında bireysel özerklik bir arada var olabilir mi? Türkiye’deki hükümet ve vatandaşlar pandemiye nasıl tepki verdi ve bu tepkiler diğer ülkelerdeki muadilleriyle karşılaştırıldığında nasıl? Salgına verilen tepkiler, iklim değişikliği gibi yaklaşan diğer tehditlerle daha iyi başa çıkmamızı sağlayabilir mi?

Bu tür soruları ele alan ve farklı bağlamları ve tarihsel dönemleri karşılaştıran makaleler kabul edilir.

Son Gönderim Tarihi: 15 Ocak 2021

2021 Sakıp Sabancı International Research Award – POST-CORONA WORLD AND TURKEY: SOCIAL PSYCHOLOGICAL AND POLITICAL IMPACTS OF THE PANDEMICS
In coping with Covid-19 pandemic, government policies in the world displayed considerable differences. While some governments implemented social distancing through emergency laws, others approached this as a matter of personal choice and ventured into persuading their citizens towards self-confinement, with mixed success. In the fight against the pandemic, the success of the government policies became increasingly dependent on the behavior of their citizens. Civic activism was curtailed along with the decline in the citizens’ ability to come together, organize and advocate. Nevertheless, new civil society actors and a novel type of civic activism emerged in attempts to provide essential services such as food and masks, stop the spread of incorrect and harmful information as well as protect the disadvantaged and marginalized groups.

What were the social psychological factors in understanding the impact of perceived threat of spreading Covid-19? Did the pandemic increase potentially maladaptive collective defensive behaviors, such as stigmatization, xenophobia, social isolation, fear of job loss, distrust toward health system and governments, as well as adaptive social behaviors, such as, social cohesion, creative collective actions, and altruism?

What were the factors behind the adoption of such different government policies and citizen behavior in the face of the pandemic? Did the pandemic trigger novel government policies and citizen behavior or rather lend more credence to the already existing tendencies and status quo? What were the impacts of societal underpinnings such as the prevalence of individual and/or collective life styles in different societies in addressing the pandemic? Can individual autonomy coexist alongside the collective needs of the societies facing the pandemic? How did the government and citizens in Turkey respond to the pandemic and how do these responses compare with their counterparts in other countries? Can responses to the pandemic enable us to cope better with other impending threats such as climate change?

Essays that address such questions and compare different contexts and historical periods are welcome.

Submission Deadline: January 15, 2021

YARIŞMA ŞARTLARI VE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ…

Reklamlar

By Hasan Akbal

Şair, Yazar, Editör, Fotoğrafçı... Çorum İskilip doğumlu. Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü Mezunu. Yine aynı Üniversitenin Maliye Anabilim Dalında ve İstanbul Üniversitesi Maliye Anabilim Dalında Yüksek lisans yapıyor. Şiir ve denemeleri, Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bülteni, Bülent Ecevit Üniversitesi Kampüsün Sesi Gazetesi, Zonguldak Halkın Sesi Gazetesi, Çorum Yayla Haber, Aşkın E Hali Dergisi, Gökyüzü Dergisi, Çorum Bidergi, Halk Edebiyatı Dergisi, www.kunyeonline.com, kunyeedebiyat.blogspot.com ve kendi bloğu olan (hasanakbalnet.blogspot.com) ile bir çok internet sitesinde yayımlandı. Künye Edebiyat E Dergi’yi kurdu. Genel yayın yönetmeni ve imtiyaz sahibidir. İstanbul’da yaşayan yazar edebiyatla ilgili söyleşilere ve yazı çalışmalarına katılıyor.

Bir Cevap Yazın