Site icon KÜNYE ONLİNE

Derleme ders Notlar-1

Reklamlar

Gediz Taarruzu

Batı-Albay İsmet Bey Güney-Albay Refet Bey

Moskova’ya elçi olarak görevlendirildi

Doğu Batı

Doğu cephesi

Harbourd Raporu

Gümrü Anlaşması

Gümrü Anlaşması

Ermenistan

Ermenistan

Gürcistan

Afganistan

Azerbaycan (Memduh Şevket Esendal)

Rusya (Ali Fuat Paşa)

Maraş: Sütçü İmam – Rıdvan Hoca Antep: Şahin Bey – Kılıç AliUrfa: Yüzbaşı Ali SaipAdana: Yüzbaşı Ali Ratıp

Sakarya Savaşı Ankara Antlaşması

-II. İnönü zaferinden sonra çekilmeye başladılar. -Sakarya zaferinden sonra tamamen çekildiler

İnönü – II. İnönü – Eskişehir/Kütahya – Sakarya – Büyük Taarruz

-TBMM’nin kurduğu düzenli ordunun ilk zaferidir. -İsmet Bey, Generalliğe terfi etti.
-Teşkilat-ı Esasiye kabul edildi (20 Ocak 1921). -İstiklal Marşı kabul edildi (12 Mart 1921)

Maarif Vekaleti (Milli Eğitim B.) (Bakan: Hamdullah Suphi Bey)

Darül mesai

Açıksöz Hakimiyeti Milliye

Ali Rifat Çağatay

Osman Zeki Üngör

1982 Anayasası

Bekir Sami Bey

Yusuf Kemal, Rıza Nur ve Ali Fuat Paşa imzaladı

Rusya

Rusya

Rusya

Moskova Antlaşması

Batum

Eskişehir – Kütahya Muharebeleri

Eskişehir – Kütahya Muharebeleri

Eskişehir Kütahya Muharebeleri

Tekalif-i Milliye Emirleri

Duatepe

Melhame-i Kübra Subaylar Savaşı

Kars Antlaşması (Kafkas devletleri) -Ankara Antlaşması (Fransa) -Ukrayna ile Dostluk Antlaşması -İtalyanlar Anadolu’yu boşalttı. -İngilizler ile Esir Takası Antlaşması -İtilaf Dev. barış teklifinde bulundu

19 Eylül(TBMM’nin Mustafa Kemal’e gazi unvanı verdiği gündür)

Yusuf Kemal Tengirşek

1921 Ankara Antlaşması(Kendi aralarında mağluplarla ortak antlaşma yapma kararı almalarına rağmen Fransa bireysel takıldı)

Albay Reşat Bey

Başkomutanlık Meydan Savaşı30 Ağustos Meydan SavaşıRum Sındığı Savaşı (Mustafa Kemal bu adı verdi)

Fahrettin ALTAY Paşa(Altay tankının adı buradan gelir)

Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa

Doğu Trakya İstanbul Boğazlar

Mudanya Ateşkesi

Refet Bele

-Halktan toplanan yardımlar ve Tekalif-i Milliye gelirleri-Men-i Müskirat ve Men-i İsrafat gelirleri-Ağnam Vergisi artırılmasıyla sağlanan gelir-Duyun-u Umumiye, Reji İdaresi ve Osmanlı Bankası gelirlerine el konuldu

-Hint Müslümanlarından Gelen Yardım-Sovyet Rusya, Fransa ve İtalya yardımı-Azerbaycan ve Orta Asya Türklerinin (Buhara Cumhuriyeti) ve Kıbrıs Türklerinin yardımları

Binbaşı Ayşe

Küçük Nezahet

SSCB Bulgaristan

İsmet İnönü (Dışişleri Bakanı – Baş delege) Hasan Saka (Delege)Rıza Nur (Delege)

Yusuf Kemal Tengirşek

Ermeni yurdu Kapitülasyonlar

Musul sorunu/Irak sınırı

Karaağaç ve Bosnaköy

Türkiye: İstanbul ve adalarYunanistan: Batı Trakya (İskeçe-Gümilcine-Dedeağaç)

Wilson İlkeleriü Mondros Ateşkesi ü Sevr Antlaşması ü Misakı Milli

Moskova Ant, Kars Ant, Mudanya ateşkesi, Lozan Ant

Lozan Antlaşması

Hatay Boğazlar Patrikhane Adalar

Mübadeleü Patrikhaneü Borçlarü Yabancı Okullar

Hatayü Musul ü Boğazla

Irak: 1926 (Musul. Ankara Antlaşması) Suriye: 1939(Hatay’ın anavatana katılması)

Lozan antlaşması süresiz bir antlaşmadır. Sınır çizen antlaşmalarda süre olmaz.