Şuan toplumun şiddet cinsel yapısın insan üzerindeki etkisi konuşulurken sosyal Medya’ya atıldı suç lakin bu tek yönlü bir düşünce oluyor sadece sosyal medya değil yazılı, sözlü Medya’nındı suçu bulunmaktadır tabi ki sosyal medya günümüzde vazgeçilmeyen bir unsur zararları çok bağımlılık yapıyor özellikle toplumun yapısını bozan Avrupai yaşam şartı bunu da yazılı sözlü basın gündeme getirmesi ile oluyor basında sık sık görüyoruz kadın şiddeti ile ilgili suçluların serbest kaldığı cinsel istismar yapan kişilerin küçük bir ceza aldığını öncelikle yasanın ceza maddeleri düzenlenmeli ardından diyanet İslam’ı kuralları ahlaki kuralları anlatmalı okullarda ahlak yapısı anlatılmalı basında böyle haberlere bir sınır konmalı toplumda egemen olan bireysel ve toplum davranışları kuralları bilinçli ilkeli bir şekilde anlatılmalı yaşantımıza yansıtılmalı modern teknoloji unsurlar yaşantımızı kolaylaştırırken ahlaki kurallar insani kurallar sanki rafta sıkışmış gibi orta kalıyor ve şunu unutmayalım gün geçtikçe yalnızlaşıyoruz yabancılaşıyoruz geleneksel yaşam şartlarına batının kötü huylarını eklediğimizden kaynaklı olarak toplum olarak zayıflamaya başlıyoruz bunun nedeni eğitim düzeni kısıtlamamızdan kaynaklanıyor eğitime bazı konular sıklıkça işlenmeli ahlak ve din dersleri insanlık yaşam kuralları gibi gençlerimize yaşamanız kuralları doğruları yanlışları anlatılmalı eski yaşam şartları ile günümüz yaşam şartlarının iyi ve kötü tarafları gün yüzüne çıkartılmalı anlatılmalı kişiler yaşantıyı çıkar meselesi olarak görmemeli dayanışma yardımlaşma gibi ahlaki kurallar anlatılmalı ve de özgürlük, hürriyet kavramları sınırları anlatılmalı yaşantının çıkar dayalı olmadığı toplumun belli yaşam kuralların olduğu benimsemeli sosyolojik, psikolojik ahlak kontrol bilinci işlenmeli teknolojide basında bu sık sık işlenmeli özellikle çocuklara gençlere yönelik olmalı *

İyilik, doğruluk, sorumluluk, dürüstlük, erdemlilik gibi nitelikleri kapsayan ahlak, toplumsal yaşantının olmazsa olmazıdır. Bir toplumda bu niteliklerin kaybolması veya anlamını yitirmesi; kaos, kriz, bunalım, yabancılaşma veya çatışma olarak karşılık bulacaktır. Ahlakın çerçevesi her ne kadar bazı standartlarla belirlenmeye çalışılsa da bireyden bireye, toplumdan topluma, zamandan zamana ve mekândan mekâna değişiklik gösterebilir. Burada dikkate alınacak husus iyi kötü ve doğru yanlış tanımlarıdır. Söz konusu kavramlar son derece görecelidir. O hâlde ahlaklılık ve ahlaksızlık konusunda bir belirsizlik ortaya çıkmaktadır. Yine de toplum vicdanında, gerek bireysel gerekse toplumsal tutum ve davranışlardan hangilerinin ahlaklı veya ahlaksız olduğuna dair belirgin ölçütler bulunmaktadır.

Bireysel ve toplumsal tutum ve davranışlar genel olarak kabul görüyor ve toplum yararına olduğu kanaatini uyandırıyorsa ahlaklı, karşıt bir durumdaysa ahlaksız olarak nitelendirilir. Bireysel açıdan doğru ve dürüst olmak, saygılı olmak, yardımsever olmak, yalan söylememek, sözünü yerine getirmek, sözünün arkasında durmak, olduğu gibi görünmek, göründüğü gibi olmak, işini gereği gibi yapmak, diğer insanlara karşı sorumluluklarını yerine getirmek bireysel ahlaklılığın olmazsa olmazlarıdır. Yine söz konusu nitelikleri bir grup bir kurum veya toplum içinde ahlaklılık ölçütleri olarak kabul etmek mümkündür. Dini eğitime biraz fazla sık durmalıyız  okullarda  aileler arasında

 Dünün güzellikleri  gün güzüne çıkarmalı tolumda yer tutan dün dündür sözü unutulmalı  geçmişimiz öretilmeli  unutmayalım ki geçmişi ile yaşamayan her toplum kaybolmaya mahkumdur

By Mahmut ÇİÇEKDAĞI

her insan değerlidir değersiz insan yoktur değerini bilmeyen kaybeden insan vardır

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: