O dem ki sarsar-ı aşkımla benden devrilir gerdûn
Düşer her rûzigâr-ı âhıma felek olur gülgûn
Şehîd-i aşk olıcak tıfl-ı nevresîde iken cân
O müjdedir ki olur bana vildânüm muhalledûn

Reklamlar

Bir Cevap Yazın