20 Şubat 2020 Perşembe günü, saat.17.00’de;Tarsus Müftülük Konferans

Salonu Tarsus-Mersin adresinde, Gazeteci-Haber Türk TV ProgramYapımcısı Veyis Ateş ”Medya ve Şiddet.” konusunda bir konuşmayapacaktır. İsteyen herkes bu etkinliği ücretsiz olarak izleyebilir,ilgilenenlere önemle duyurulur.
**************************************************************************************************************************************************************************************
”Deliler Teknesi Edebiyat Sanat Dergisi’nin, Mart-Nisan sayısı içinürün göndermek isteyenler için son tarih 20 Şubat 2020 Perşembe’dir.Gecikmeli gelen ürünler kabul edilmiyecektir, eserleriniziasimsek70@hotmail.com e posta adresine iletebilirsiniz. İlgilenenlere,önemle duyurulur.(Aydın Şimşek-Kanguru Yayınları Genel Yayın Yönetmenive Deliler Teknesi Edebiyat Dergisi Sahibi-Yazı İşleri Müdürü-KonurSokak, No.15/3 Kızılay-Ankara E Posta.deliler.teknesi@hotmail.com WebSitesi.http://www.siirakademisi.com/index.php?/site/index)
**************************************************************************************************************************************************************************************
21 Şubat 2020 Cuma günü, saat.18.00’de;Izbook Cafe-Erzene Mahallesi,64.Sokak, No.18-B Bornova-İzmir Tel.0-543-3289033 adresinde, RifatMertoğlu’nun ”Söyleşi ve İmza Günü.” etkinliği yapılacaktır.İlgilenenlere, önemle duyurulur.
**************************************************************************************************************************************************************************************
22 Şubat 2020 Cumartesi günü, saat.13.00-16.00 arasında;YakınKitabevi-Kıbrıs Şehitleri Caddesi, 1464 Sokak, No.6/A Alsancak-İzmirTel.0-232-4218169 Faks.0-232-4652304 EPosta.yakinkitabevi@yakinkitabevi.com.tr adresinde, Yazar Ali EkberYıldırım ”Üretme Tüket.” isimli kitabı için söyleşide bulunacak veokuyucuları için imzalayacaktır. İlgilenenlere, önemle duyurulur.
**************************************************************************************************************************************************************************************
22 Şubat 2020 Cumartesi günü, saat.16.00’da;İzmir İli Siverek KültürDayanışma ve Yardımlaşma Derneği-Gaziler Caddesi, No.117/701Kapılar-Basmane-İzmir Tel.0-535-4998940 adresinde, Rıfat Mertoğlu veŞıyar Buzcu’nun ”Kitap İmza Günü” vardır. İlgilenenlere, önemleduyurulur.
**************************************************************************************************************************************************************************************
03 Mart 2020 Salı günü, saat.20.00’de;Konya İl Halk Kütüphanesi-Konyaadresinde, Abdullah Harmancı-Mehmet Kahraman-Fatih Cihat Büyükmatür’ünkonuşmacı olarak iştirak edeceği ”100 Yıl Sonra Ömer Seyfettin”konulu bir söyleşi gerçekleştirilecektir. İsteyen herkes bu etkinliğiücretsiz olarak izleyebilir, ilgilenenlere önemle duyurulur.
**************************************************************************************************************************************************************************************
BİZİM DOSTLAR TÜRK MÜZİĞİ BESTE ÖDÜLLÜ TÜRK SANAT MÜZİĞİ GÜFTE (ŞARKISÖZÜ) YARIŞMASI ŞARTNAMESİ. (MÜRACAAT TARİHLERİ.20 NİSAN 2020-15 MAYIS 2020 CUMA AKŞAMI, SAAT.19.00’A KADAR)…GİRİŞ ve AMAÇ;BİZİM DOSTLAR TÜRK MÜZİĞİ KÜLTÜR DERNEĞİ, “Beste Ödüllü Türk SanatMüziği Güfte (Şarkı Sözü) Yarışması” adıyla bir yarışmadüzenlenmiştir.Amaç: Türk Sanat Müziği repertuarına bestecilerimizin yeni eserlerkazandırmasında, şairlerimizin şarkı sözleri (Güfteleri) ile destekvermeleri, dolayısıyla katkıda bulunmalarını özendirmek amacı iledüzenlenmiştir.-YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI;Yarışmaya seçici kurul üyeleri dışında, Türkiye Cumhuriyeti, Türkicumhuriyetler ve Kıbrıs cumhuriyeti vatandaşları katılabilirler.-ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER ve GEREKLİ İŞLEMLER;-Şarkı sözleri, Anayasa ve Cumhuriyetin temel ilkelerine, Atatürkdevrimlerine ve çağdaş uygarlık düzeyine aykırı olmamalıdır. Dini vesiyasi konular yarışma harici tutulacaktır.-Şarkı sözleri yayınlanmamış ve bestelenmemiş olmalı, Türk SanatMüziğinin bestelenme karakterine, hece veya aruz ölçülerine uygunolmalıdır.-Şarkı sözlerinin uzunluğu en fazla 5 kıtayı geçmemelidir.-Başka şarkı sözleri ile hiçbir şekilde bariz benzerlikler taşımamalıdır.-Şarkı sözü yazarları 5 harfli bir “RUMUZ” kullanacaktır.-Şarkı sözünün yazılı olduğu sayfada eser sahibinin ismi veya ismini çağrıştıracak bir işaret bulunmamalıdır.-Şarkı sözleri bilgisayarla, temiz ve okunaklı şekilde yazılacak, üzerinde sadece o eser için seçilen “Rumuz” bulunacaktır.-Başvurular 20 nisan 2020 tarihinden itibaren 15 mayıs 2020 Cumaakşamı, Saat 19.00’da sona erer.-Yarışmacılar yarışmaya 3 (üç) eserle katılabilir.-Zamanında ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.ESER TESLİMİ İLE İLGİLİ GEREKLİ BELGELER;-Katılımcı bilgilerini de içeren taahhütname ek: 1-8 adet Güfte (Şarkı Sözü).ORGANİZASYON VE SEÇİCİ KURULLAR;ÖN JÜRİ;-Yarışma ön jürisi alanında uzman 5-7 kişiden oluşur.-ESERLERİN BESTELENMESİ;-Finale kalan 10 eser ödül olarak komite tarafından belirlenenbestekarlarımıza besteletirilecektir.FİNAL JÜRİSİ;-Konusunda uzman 7- 10 kişiden oluşur,-Değerlendirme esaslarını kendisi belirler,-Ön eleme sonucu finale kalan 10 şarkı sözünü değerlendirir ve ilk 3derece ile diğer derecedeki eserleri belirler.FİNAL YARIŞMASI;-Ön eleme jürisi tarafından seçilerek finale kalan 10 Şarkı sözü(Güfte),  Aralık 2020 ayında gerçekleştirilecek final yarışmasında,bestekarlar tarafından bestelenmiş haliyle, jürinin, halkın ve basınınhuzurunda okunacak, ancak sadece güfteler değerlendirmeye vepuanlamaya tabi olacaktır.-Eserler Güfte (Şarkı Sözü) Yazarı tarafından, ya da kendisininbelirleyeceği bir kişi tarafından okunabileceği gibi, organizasyonkomitesince belirlenecek bir kişi tarafından da okunabilecektir.İTİRAZ HAKKI;-Yarışmacıların yarışma şartnamesi ve sonuçlarına itiraz ve dava hakkıyoktur.GÜFTELERİN GÖNDERİLME ESASLARI;-Küçük zarfın üzerine rumuz yazılacak, içine sadece (ek: 1) konularak kapatılacaktır.-Büyük zarfın üzerine rumuz yazılacak, içine 8 adet rumuzlu güfte (Şiir) ve üzerinde rumuz yazılı içinde (Sadece ek 1) olan kapalı küçük zarf konulacaktır.-Birden fazla eser gönderecek olan yarışmacılar, her bir güfte için A ve B maddelerinde yazılı işlemleri ayrı ayrı gerçekleştirecek ve hepsini bir arada postaya ve kargoya verebilecekleri gibi, elden teslim edebileceklerdir.

İLETİŞİM VE KARGO TESLİM ADRESİ;Naci TunçelNihavent Cafe-RestoranNecatibey Caddesi, No.23/4, K.2 Kızılay-AnkaraTel.0-532-5486380YARIŞMA TAKVİMİ VE UYGULAMA ESASLARI ÖZETİ;-Beste teslim tarihi: 20 Nisan 2020 – 15 Mayıs tarihleri arası ilgiliadrese yapılacaktır.-31 Mayıs 2020 tarihine kadar ön jüri değerlendirmelerini tamamlayarakYarışma komite Başkanlığına teslim edecektir.-Finale kalan 10 (On) eser ÖDÜL olarak bestekarlarımıza besteletilecektir.-Aralık 2020 ayı içerisinde, daha sonra belirlenen tarihteki Finalkonserimizde, finale kalan güfteler okunacak, bestelenen eserlerseslendirilecek, ancak sadece güfteler final jürisi tarafındandeğerlendirilerek,-1.2.3.dereceye giren güfteler ve diğer dereceye giren eserler belirlenecektir.-Finale kalan güftekarlara ve bestecilere plaket ve diğer hediyelertakdim edilecektir.EK 1;BESTE ve KİTAP ÖDÜLLÜ TÜRK SANAT MÜZİĞİ GÜFTE (ŞARKI SÖZÜ) YARIŞMASITAAHHÜTNAME VE BİLGİ FORMU;BİZİM DOSTLAR TÜRK MÜZİĞİ KÜLTÜR DERNEĞİ tarafından düzenlenen BESTEÖDÜLLÜ TÜRK SANAT MÜZİĞİ GÜFTE (ŞARKI SÖZÜ) Yarışma şartnamesiniokuduğumu ve kabul ettiğimi, bilgi formundaki hususların doğruluğunutaahhüt ederim.Adı Soyadı;Eser adı;Rumuz;Katıldığı Şehir;Telefon;E Posta;Adres;Tarih;İmza;
**************************************************************************************************************************************************************************************
YAZI VE ŞİİR YAYINLAYAN EDEBİYAT DERGİLERİNİN İSİM VE ADRESLERİ…
Ayşe KaygusuzEkin Sanat DergisiKaranfil Sokak, No.24/16 Kızılay-Ankara Tel. 0-536-2862665E Posta.ayseesimsek@hotmail.com
**************************************************************************************************************************************************************************************
Arslan BayırGüncel Sanat Dergisi Genel Yayın YönetmeniPK.66 ALANYA-ANTALYA Tel.0-532-4094521E Postalar;arslanbayir@gmail.com veya alanyaguncel@gmail.com
**************************************************************************************************************************************************************************************
Dr.Mustafa AkbabaNevzuhur Dergisi (16 Sayfa) SahibiAtatürk Caddesi, 1306 Sokak,Akbaba Apt. No.1/2 ANTALYATel.0-242-2414174 E Posta.alidemirel47@hotmail.comG.Yayın Yönetmeni.Ali DemirelNOT.Nevzuhur Dergisi, ücretsiz olarak dağıtılan 1 edebiyat dergisidir.
**************************************************************************************************************************************************************************************
Şükrü ÖksüzAydın Yazarlar ve Şairler Derneği Başkanı ve Aydın Efesi Dergisi SahibiPK.78 AYDIN Tel.0-505-2952578E Postalar;sukruoksuz09@hotmail.com veya aydinefesidergisi@hotmail.com
**************************************************************************************************************************************************************************************
Ramis DaraAkatalpa Şiir Dergisi Genel Yayın YönetmeniPK 68 16361-ULUCAMİ-BURSA E Posta.akatalpa@hotmail.com
**************************************************************************************************************************************************************************************
Prof. Dr. Necip İlhanBizim Külliye Yazı ve Şiir Dergisiİzzetpaşa Cad. İzzetpaşa Vakfı Ek Bina, No.16/4 ElazığTel.0-424-2335513 veya 0-424-2331500-114Fax.0-424-2374965 E Posta.bizimkulliye@gmail.comhttp://bizimkulliye.com/Genel Yayın Yönetmeni.Nazım Payam
**************************************************************************************************************************************************************************************
Mehmet TekinGüneyde Kültür Fikir ve Sanat Dergisi (84 Sayfa) SahibiPK.344 ANTAKYA-HATAY Tel.0-532-3843594 E Posta.guneydekultur@hotmail.com
**************************************************************************************************************************************************************************************
İsmet ArslanBerfin Bahar Yazı ve Şiir Dergisi (82 Sayfa)Cağaloğlu Yokuşu, Evren Han, No.29/62Cağaloğlu-İstanbulTel.0-212-5137900Fax.0-212-5123720E Postalar.berfinbahar@berfin.netberfinbahar1995@hotmail.com
**************************************************************************************************************************************************************************************
Erdoğan AslıyüceAhmet Yesevi Vakfı Başkanı ve Yesevi  Dergisi SahibiKüçük Ayasofya Mahallesi, Küçük Ayasofya Caddesi, Küçük Ayasofya CamiYanı, Hüseyin AğaMedresesi SULTANAHMET-İSTANBUL veya PK.6 34490 BEYAZIT-İSTANBUL Tel.0-212-6385012 Fax.0-212-6383547 E Postalar;e_asliyuce@yahoo.com veyahayesevivakfi@gmail.com veya yesevidergisi@gmail.comWeb.http://hocaahmedyesevivakfi.com
**************************************************************************************************************************************************************************************
Yavuz Selim PınarbaşıSır Dergisi SahibiNamık Kemal Mah. 8.Sokak, No.125 D.1 ESENYURT-İSTANBULTel.0-532-3669740 veya  0-549-5150333  Şirket Tel.0-212-5150333 E Postalar. iletisim@yavuzselimpinarbasi.com veya sirdergisi@gmail.com veyasir@sirdergisi.com Web Sitesi.sirdergisi.com
**************************************************************************************************************************************************************************************
Mehmet BüyükçelikSilgi Şiir Dergisi Sahibi İZMİR E Posta.buyukcelikmehmet@gmail.com
**************************************************************************************************************************************************************************************
Uğur GürekinNif Sanat Yazı ve Şiir Dergisi SahibiPK.31 veya 8 Eylül Mahallesi, 137 Sokak, No.10/A KEMALPAŞA-İZMİRTel.0-505-2321735 E Posta.nifsanat@gmail.com
**************************************************************************************************************************************************************************************
Yusuf DoğduKayseri Yazarlar Şairler Sanatçılar Derneği (KAYSA-DER) Başkanı-ÇıngıKültür Sanat Edebiyatve Şiir Dergisi (48 Sayfa) SahibiPK.212 KAYSERİveyaCumhuriyet Mahallesi, Mevlevi Caddesi, Cıncıklı İş Hanı, No.40,Kat.3/307  MELİKGAZİ-KAYSERİ Tel.0536 6712081 E Posta.cingidergisi@gmail.com
**************************************************************************************************************************************************************************************
Gündüz AydınGönül Eri Yazı Şiir Dergisi Sahibi-Salihli Kültür Sanat ve EdebiyatDerneği Başkanı-İlesamManisa İl TemsilcisiPK.36 45300 SALİHLİ-MANİSA Tel.0-542-4278661 E Posta.gunduzaydin58@hotmail.com
**************************************************************************************************************************************************************************************
İsmail AlanYedi Güzel Adam Edebiyat ve Şiir DergisiGenel Yayın YönetmeniAKHİSAR-MANİSA Tel.0-506-1652423 E Posta.yaren1577@gmail.com
**************************************************************************************************************************************************************************************
Arif Eren (Mevsimler Sanat Edebiyat Kültür Şiir Dergisi Sahibi)PK.95 K.MARAŞ Tel.0-535-7163094 E Posta.ariferenarif@gmail.comhttp://www.mevsimler.org
**************************************************************************************************************************************************************************************
Tayyip AtmacaHece Taşları Dergisi SahibiOnikişubat Belediyesi Sosyal Yardım İşleri MüdürlüğüOnikişubat-Kahramanmaraş Tel.0-535-3919250 E Posta.tayyibatmaca@gmail.comwww.tayyibatmaca.com
**************************************************************************************************************************************************************************************
İsmail Özmel (Avukat-Gazeteci-Yazar-Şair-Yayıncı)Akpınar Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi Sahibi ve Niğde Yazarlar veŞairler Derneği BaşkanıYeni Çarşı İş Merkezi, B Blok, No.1/5 NİĞDETel.0-388-2131250 Fax.0-388-2333545 E Posta.ismailozmel@hotmail.com
**************************************************************************************************************************************************************************************
Cihat AlbayrakVAN YAZARLAR VE ŞAİRLER DERNEĞİ (VAN-ŞAD) BAŞKANI ve HAYAL BİLGİSİDERGİSİ YAYIN YÖNETMENİYUKARI TOKİ, 4.ETAP, K.1-213, D.14 ERCİŞ-VANTEL.0-505-6351554 E POSTA;ayse-cihat@hotmail.comWEB.http://www.hayalbilgisi.com
**************************************************************************************************************************************************************************************
Muhlis SalihoğluZeytin Dalı Dergisi SahibiAkpınar Caddesi, Göç İdaresi Müdürlüğü Bahçe Girişi, No.1 (İlMüftülüğü Karşısı) KilisTel.0-532-6096917 Tel+Fax.0-348-8134221E Postalar;muhlis_salihoglu@hotmail.com veya kiliszeytindali@hotmail.com
**************************************************************************************************************************************************************************************

KERİM ÖZBEKLER
GAZETECİ-YAZAR-ŞAİR

Reklamlar

Bir Cevap Yazın